Özgül fobiler

Yayın tarihi: 15.08.2006

Özgül fobiler

 

Özgül fobinin temel özelliği; açıkça görülen, çerçevesi belirli nesne ya da durumlardan belirgin ve sürekli bir korku duymadır. Özgül fobiler, korku ya da kaçınma odağına göre aşağıdaki alt tiplere ayrılır:

Hayvan tipi: Bu tür fobilerde, korku ya da kaçınma odağı hayvanlar ya da böceklerdir. Bu tür fobiler genellikle çocuklukta başlar.

Doğal çevre tipi: Bu tür fobilerde fırtına, yüksek yerler ya da su gibi doğal çevredeki nesneler korkuyu tetiklemektedir. Bu tür fobiler de çocukluk döneminde başlamaktadır.

Kan-enjeksiyon-yara tipi:  Bu tür fobilerde kan, yara görme ya da enjeksiyon gibi tıbbi işlemler korkuyu başlatmaktadır. Bu tip fobi ailesel özellikler gösterir. Genellikle çocukluk döneminde başlar.  

Durumsal tip: Bu tür fobilerde toplu taşıt araçlarında bulunma, tüneller, köprüler, asansörler, uçakla uçma, araba kullanma ya da kapalı yerler gibi özgül bir durum korkuyu başlatmaktadır. En sık görülen fobi tipidir.

Fobinin tipine bağlı olarak, kişinin yaşam biçimi kısıtlanabilir ve kişi bundan zarar görebilir. Mesleki uygulaması sık uçak yolculuklarını gerektiren kişinin kariyeri tehlikeye girebilir. Kişi, yeterli bir tıbbi bakım almaktan kaçındığı için kan-enjeksiyon-yara tipi fobiler diş sağlığı ve beden sağlığına zarar verebilir.  

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler