Viral Hepatit

Viral hepatit ve toplum sağlığı İster kısa sürede iyileşsin isterse kronik olsun, hepatit hastalığı ve onun meydana getirdiği olumsuz sonuçlar nedeniyle hastanelere yatırılan hastalar büyük

Viral Hepatit Güncel Kronik Hepatit B Hastalığına Yakalanan Çocuklar İçin Umut Avrupa Karaciğer Araştırmaları Birliği Kongre'sinde ( EASL ) sunulan bir araştırmanın sonuçlarına göre erken

Viral Hepatit Nedir? “Hepatit”, çeşitli bulaşıcı mikropların, zehirli ve kimyasal maddelerin veya vücudun bağışıklık mekanizmalarındaki bazı değişikliklerin neden olabildiği bir karaciğer h

Belirtiler Hepatit E virüsünün ağız yolu ile vücuda alınmasından hastalık belirtilerinin ortaya çıkışına kadar geçen süre ortalama 45 gündür. Bu sürenin sonunda hastalık belirtili ya da bel

En Çok Sorulan Sorular Hepatit E ölüme yol açabilir mi? Gebe kadınlarda gebeliğin son ayları içinde geçirilen Hepatit E enfeksiyonu hızla ilerleyerek %12-42 oranında ölümle sonuçlanmaktadır

Hepatit oluşturan virüsler Hepatit E   Asya ve Afrika ülkelerinde yaşayanlar ya da bu ülkeleri ziyaret edenler Hepatit E açısından önemli bir risk grubu oluştururlar. Hepatit A virüsü ve

Türkiye’deki durum Türkiye’de yapılmış olan tüm çalışmalar değerlendirildiğinde, Hepatit E’nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde diğer bölgelere göre daha sık görüldüğü anlaşılmaktadır. Bu bölge

Tanı HDV enfeksiyonlarının tanısı, diğer hepatitlerde olduğu gibi özel laboratuvar testleri yapılarak anlaşılabilir. Kronik hepatit gelişmiş ise, karaciğerden örnek alınıp incelenmesi gerek

Tedavi Akut geçirilen HDV enfeksiyonlarının özgül bir tedavisi yoktur. Hastalar yakın izleme alınır ve gereken destek tedavi yöntemleri uygulanır. Kronik enfeksiyon geliştiğinde bazı özel i

Korunma HDV’ye karşı aşı mevcut değildir. HBV’ye bağımlı olarak gelişebilen bir hastalık olduğundan, Hepatit B enfeksiyonlarının önlenmesi HDV’nin de önlenmesini sağlayacaktır. HBV taşıyıcı

Hepatit oluşturan virusler Hepatit D Önceden HBV taşıyıcısı olan kişiler, HDV enfeksiyonuna yakalandıklarında, hastalık kronikleşir. Hepatit D virüsü (HDV)’nin oluşturduğu Hepatit D, Hepa

En çok risk taşıyanlar   Bulaşma yollarından da anlaşılacağı gibi, HCV bulaşmaları açısından yüksek risk altında olan kişiler şöyle sıralanabilir. Bir defadan fazla kan/kan ürünü aktarımı y

<< 1 2 3 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler