Yeni trend e-devlet nedir

Yayın tarihi: 23.08.2006
Yeni trend e-devlet nedir

Yeni trend e-devlet nedir?

 

Devletin vatandaşlara karşı yerine getirmekle yükümlü olduğu görev ve hizmetlerle, vatandaşların devlete karşı olan görev hizmetlerinin karşılıklı olarak elektronik iletişim ve hizmet ortamlarında kesintisiz ve güvenli olarak yürütülmesi olarak tanımlanmaktadır.

 

E- devlet projesinde daha fazla insan kolay, ucuz ve az zaman harcayarak devlet işlemlerine katılabilecektir. Kişiler, İnternet kullanımı ile kendi gruplarını etkileyen işlemleri daha kolay öğrenebilir, bunlar üzerinde çalışabilir, diğer toplulukları etkileyebilir ve istediklerini söyleyebilirler.

 

E-devlet diğer iş modellerinde olduğu gibi zaman, mekan ve maliyet unsurlarını elverişli bir şekilde birleştirerek devlet etkinliğini arttırmaktadır. Baskıcı, kompleksli, memur davranışları disipline edilmektedir. Vatandaşın kendi işini kendi yapması, fazla istihdamı önlemektedir.

 

SÖZLÜK

 

E-DEVLET NEDİR?

Model olarak e-devlet, teknik anlamda yurttaşların “ müşteri” kamu yönetimi faliyetlerinin de “hizmet” olarak görüldüğü kalite-fiyat performansı ölçütlerinin uygulandığı, en az maliyet ve emekle en kaliteli hizmetin üretilmesi hedefleyen verimlilik yönetim sistemidir.

 

E-devlet ne işe yarar?

 

Etkin, hızlı, şeffaf, tüm vatandaşlara ve kurumlar arası bilgi alış verişine açık bir kamusal sistem olarak tasarlanmıştır.

 

E-devlet uygulaması ile toplumsal ve kurumsal yaşama ilişkin bazı yararlar öngörülmektedir. Bunlar; devletin etkin ve hızlı bir şekilde işleyişinin sağlanması, devletin şeffaflaşması, her düzeyde vatandaşın yönetime katılmasının sağlanması, kurumlar arası bilgi alış verişinin sağlanarak iş ve veri tekrarının önlenmesi, vatandaş menmuniyetinin sağlanması, ekonomik gelişimin desteklenmesi, bürokratik bazı alışkanlıkların azaltılması, vatandaş talebinin ön plana çıkması, vatandaş ile devlet arasındaki ilişkinin gelişerek, güven ortamının güçlenmesi ve etkin bireyler oluşturulmasıdır.

 

Vatandaşların devlet ile ilgili işlerinde, ilk başvurudan itibaren işlemin ne aşamada olduğu, daha sonra ne yapacağı, işleyiş sürecini ve en sonunda nasıl sonuçlandığı gibi bilgileri İnternet üzerinden alabilmesi önemlidir. Bilginin kolay ve çabuk bir şekilde ilgili kişi ve kurumlarla paylaşılması sürecinde önemli olan nokta, sistemin mevcut düzenden daha verimli çalışmasını sağlamaktır. E-devletin yapısı içinde vatandaşın kamu kurumları ile karşı karşıya gelmesi söz konusu olmamaktadır. Bunun yerine kamu bilgi otoyolu olarak tanımlanan bilgi iletişim omurgası üzerinden kamu bilgi sistemine ulaşılmakta ve bu sistemin yönlendirmesi ile talep edilen kamu hizmetine erişilmektedir. Aracı durumdaki kamu bilgi sistemi, kullanıcıyı yönlendirmekte ve gerekli kamu hizmetinin sağlanmasında etkin rol almaktadır.

 

İPUCU

 

E-devlet kurumlarının hizmetleri

Bilgi verme hizmetleri, kamu kurum ve kuruluşlarının tek taraflı bilgi vermesine yönelik hizmetleri ifade etmektedir.

 

İletişim hizmetleri

Kamu kurum ve kuruluşları ile tek yönlü bir iletişim sağlayabileceği gibi

(e-dilekçe, başvuru formları vs.) çift yönlü iletişime de imkan verecek hizmetleri (on-line soru cevap vs.) kapsamaktadır.

 

On-line hizmetler ile aynı anda, aynı yerde olması gereken işlemlerin elektronik sistemler yardımıyla aynı anda ancak farklı yerlerde bulunan insanların, kurum ve kuruluşların aynı şeyi bir şekilde paylaşmaları anlatılmaktadır.

 

Nerelerde kullanacaksınız?

 

Doğmadan önce devlet ile başlayan işlemlerimiz, doğumdan sonra da hatta öldükten sonra bile sürmektedir. Doğumdan ölüme e-devlet her yerde kullanımda olacaktır.

 

Bu yaklaşımın faydası; vatandaşlar yardım dileyen kişiler olarak değil alıcı olarak görüldüklerinden onların ihtiyaçlarının karşılanması daha olasıdır. Bu faydalar hem kamusal hizmetlerin sunulduğu tüketicilere, hemde kamusal mal ve hizmetleri sunan devlet için söz konusudur. Bunların devlete faydası ise; maliyet düşüşü ve daha az harcamadır, bu da finansman için daha az vergi alınması anlamına gelir.

 

Bilgi verme alanları;

kamu hizmetleri rehberi, idari süreçler için kılavuz, kamu kayıtları ve veri tabanları.

 

İletişim alanları; 

kamu görevlileri ile e-posta iletişimi.

 

On-line işlem alanları;

formların elektronik ortamda doldurulması gibi hizmet alanları uzaktan yönetimin kullanım alanlarını oluştururlar.

 

İPUCU

 

Seçim sandığı: Out, E-devlet: In

Bu hizmetler ile politik katılımın etkinleştirilmesi hedeflenmektedir.

 

Bilgi verme hizmetleri;

Yasal düzenlemeler, meclis kayıtları, siyasi programlar, görüş belgeleri, karar alma sürecinde hazırlanan belgeler.

 

İletişim hizmetleri;

Siyasi konulara ilişkin tartışmalar, politikacılarla e-posta iletişimi.

 

On-line hizmetler;

Referandum, seçimler, anketler.

 

Her türlü bilgi parmaklarınızın ucunda

 

E-devlet, bilgi verme, iletişim ve online işlem aşamaları ile hizmetlerini parmaklarınızın ucuna getiriyor.E-devlet yapısı yalnızca vatandaşların bilgiye erişme taleplerini karşılamakla kalmamaktadır.Kamu hizmetlerinin elektronik yapılar içerisinde görülebilmesi, vatandaşların kendileri hakkında bilgileri yine sorunsuz ve kolaylıkla kamunun ilgili birimlerine aktarabilmesini de içerir.  Bilgiye erişim, alınan hükümet kararlarına katılmada ciddi bir öneme sahiptir. İnternet ile modern kayıt ve analiz araçlarından yararlanan bireyin, bilgiyi toplama ve analiz etme gücü artmış olacaktır.

 

İPUCU

 

E-devletin günlük yaşamda bilgi verme hizmetleri;

İş hayatı, konut, eğitim, sağlık, kültür, ulaşım, çevre vs.

İletişim hizmetleri;

Günlük yaşama ilişkin konularda danışmanlık, iş ya da konut ilanları, e-posta iletişimi.

On-line işlem hizmetleri;

Bilet rezervasyonu, trafik, vergi borcu öğrenme, çeşitli programlara kayıtlar.

 

E-devlet’ in aşamaları

 

Bilgi aşaması:

Genellikle bilgi yüklü bir web sitesine sahip olmaktan yani İnternet’e sahip olmaktan ibarettir.

Etkileşim aşaması:

Kullanıcıyla daha etkileşimli bir ilişki söz konusudur. Kullanıcılar yetkililere e-posta gönderebilir, site içi arama motorlarından istedikleri kişisel ya da genel bilgiyi sorgulayabilir, resmi işlemler için çeşitli form ve belgeleri indirebilir veya uzman yardımı alabilirler.

 

İşlem aşaması:

Kamu yönetim biriminin web sitesinin, etkileşim düzeyi artmış ve daha bütünsel bir işlevselliğe dönüşmüştür.

 

Dönüşüm aşaması:

Elektronik kamu yönetimi, tek duraklı bir yapıdır. Yurttaşlar ve kuruluşlar tek bir adresten diledikleri tüm hizmetlere ulaşabilirler.

Dönüşüm aşaması, hizmet sağlama etkinliğinin yanı sıra, geliştirilmiş katılım platformuyla yurttaşların izleme ve denetim imkanını arttıracak, kamu yönetimi daha katılımcı bir temelde konumlandırılacak bir aşama olarak görülmektedir.

 

 

 

 

 

 

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler