A

Yayın tarihi: 23.08.2006
A

A

 

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line): Gönderme hızının indirme hızından farklı oluşuyla ayırdedilen haberleşme hattı. ADSL’de genellikle indirme hızı daha yüksektir.

 

AI (Artificial Intelligent / Yapay zeka): Düşünme gerektiren görevleri de yapması için üretilmiş bilgisayar. Yapay zekaya sahip bilgisayarlar satranç oynayabilir, el yazısı ve insan sesini tanıyabilir, mevcut semptomlara bakarak doktorlara reçete hazırlamakta yardımcı olabilir.

Alfanümerik: Harf, rakam ve noktalama işaretleri gibi sembolleri içeren karakter seti.

 

Algoritma: (1)  Bir problemin çözümü için sonlu sayıda iyi tanımlanmış kuraldan oluşan set. (2) Özel bir görevin yerine getirilmesi için gerekli operasyonlar sırası.

 

Alıcı (Client): Çoğu zaman uzak mesafedeki bir başka bilgisayar üzerinde çalışan sunucu yazılımla temas kurmak ve veri almak için kullanılan yazılım. Her bir alıcı yazılım, bir ya da daha fazla sayıda özel türden sunucu programla birlikte çalışmak üzere tasarlanır ve her sunucu da özel türden bir alıcı yazılım gereksinir. Örneğin bir web browser, bu türden özel bir alıcı yazılımdır.

 

Alıcı-Sunucu (Client-Server): Geniş anlamda bir servisi sağlayan ile onun alıcısı arasındaki ilişkiyi tanımlamak için kullanılan terim. Mikrobilgisayar dünyasında ise bu terim, son kullanıcı uygulamalarının, birer alıcı olarak, bir başka ağ sisteminden servis talep ettiği network sistemini tanımlar. Alıcı-Sunucu ilişkisi öncelikle bir yazılım tarafından tanımlanır. Bir yerel Ağ (LAN: Local Area Network) içindeki iş istasyonları alıcı, dosya sunucusu ise sunucu konumundadır. Buna karşılık alıcı-sunucu sistemleri doğal olarak dosya sunucu sistemlerden daha karmaşıktır. Tümüyle ayrı iki programın, ikili bir sistem olarak çalışması ve öte yandan alıcı iş istasyonları ile veritabanı sunucu arasında verilerin ayrılması ve işlenmesiyle ilgili birçok başka kararın daha verilmesi gerekir. Veritabanı sunucusu veritabanı dosya ve indekslerini paketler, erişimi sınırlar, güvenlik ilkelerini uygular ve bir veri sözlüğü aracılığıyla alıcı uygulamalara veriler için uygun bir arabirim sağlar.

 

Analog-dijital dönüştürücü: Bir veri girişi cihazının analog sinyallerini bilgisayar için gerekli dijital sinyallere dönüştüren araç. Aynı şekilde dijital sinyalleri analog sinyallere dönüştüren araçlar da vardır.

 

AOL: American Online. Önceleri dünyanın en büyük BBS şirketi iken, dünyanın en büyük dial-up İnternet servis sağlayıcılarından biri haline gelen şirket.

 

Applet: Bir HTML sayfasına gömülebilen küçük Java programı. Applet’ler, kullanıldığı bilgisayar üzerindeki dosya kaynaklarına ya da modem, yazıcı gibi seri cihazlara erişememesi ve bir network üzerindeki çoğu diğer bilgisayarla iletişim kuramaması gibi özellikleriyle tam geliştirilmiş Java programlarından ayrılır. Genel kurala göre bir applet yalnızca kendisinin gönderildiği bilgisayarla bir İnternet bağlantısı kurabilir.

 

Application (Uygulama): Veritabanı, kelime işlemci ya da tablolama gibi bilgisayar  programlar grubuna ya da tek bir programa verilen ad.

 

Arabirim (İnterface): (1) İki işlevsel birim arasında, fonksiyonel özellikler, ortak fiziksel bağlantı karakteristikleri, sinyal özellikleri ve benzeri diğer özellikler açısından uygun bulunan ortak sınır.Kavram, farklı işlevlere sahip iki cihaz arasındaki bağlantı spesifikasyonlarını da içerir. (2) İki ya da daha fazla süreç, kişi veya benzeri fiziksel taraf arasındaki iletişim noktası. (3) İki ya da daha fazla cihazın iletişim kurmasına izin veren çevre birimi.

 

Arama Motoru (Search engine): İnternetten veri toplamak üzere ‘örümcekler’ini gönderen ve belli bir sorgu işleminden sonra kullanıcının site, bilgi veya çeşitli içeriklere kolayca ulaşmasını sağlayan web siteleri. Arama motorlarının önde gelen örnekleri arasında Google, Alta Vista, Excite ve MSN Search gibi siteler sayılabilir. İnternet’te bunlar dışında da birçok arama motoru bulunmaktadır.

 

ASCII: (American Standard Code For Information Interchange) Bilgisayar sistemlerindeki özel veri karakterlerini temsil etmek ve bu sayede farklı makine ve sistemler arası veri alışverişini kolaylaştırmak üzere standart olarak benimsenen yedi bit’lik kod. ASCII kodları 128 olası karakter sağlar; bunlardan ilk 32’si yazıcı ve diğer aktarım kontrolleri için kullanılır. Normalde 246 olası karakteri temsil etmek üzere 8-bit’lik byte birimi kullanıldığı ve ASCII yalnızca 128 karakteri desteklediği için, kalan fazla bit eşitliklerin kurulması ve özel simgelerin yaratılmasında kullanılır.

 

ASP: İngilizce "Active Server Pages" (Aktif Sunucu Sayfası) sözcüklerinin baş harflerinden oluşan ASP, Windows 2000 ya da Windows XP içinde çalışan bir Microsoft teknolojisidir.

Online Sözlük » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler