K

Yayın tarihi: 23.08.2006
K

K

 

Kaynak kodu: (1) Bir derleyici, düzenleyici veya çevirici programa uygun girdi olabilecek biçimde ifade edilmiş veri tanımları ve bilgisayar komutları. (2) Bir bilgisayarın belli bir görevi gerçekleştirmesini sağlayan program komutları listesinin herkes tarafından okunabilecek versiyonu.

 

Kelime işlemci (Word Processor): Metin dokümanlarının yaratılmasına yardım etmek üzere tasarlanmış bilgisayar programı. Daha karmaşık dökümanları yaratmak için kelime işlem programları yetersiz kaldığında bunların gelişkin versiyonları olarak masaüstü yayıncılık programları kullanılır. Popüler kelime işlem programları arasında MS-Word, OpenOffice Write, WordPerfect, AbiWord, AppleWorks Write ve GeoWrite sayılabilir.

 

Kızılötesi iletişim: Bir kızılötesi port’a (kapı) sahip olan donanımlar, bu frekanstan ışık sinyalleri yayarak diğer cihazlarla uzaktan iletişim kurabilir. Kızılötesi iletişimde bugün IrDA and ASK  isimleriyle bilinen birbiriyle uyumsuz iki protokol kullanılmakla birlikte bazı cihazlar bu iki iletişim protokolünü de desteklemektedir.

 

Kilobyte: Yaklaşık olarak bin byte’lık veri ölçü birimi. Kilobyte genellikle bir bilgisayarın bellek kapasitesini ya da disk depo alanını ölçmek için kullanılır. Bilgisayarlar ikili sayı sistemini kullandığı için bir Kilobyte tam olarak 1024 byte olarak ölçülür.

 

Kodlama: (1) Yazılım mühendisliğinde, bir bilgisayar yazılımını programlama dilinde ifade etme süreci.(2) Yazılan programın tasarım özelliklerine ait veri ve mantığı bir programlama diline dönüştürmek.

 

Kompresyon (Sıkıştırma): Diskte gereksiz yer kaplayacak aşırı enformasyondan kurtulmak genellikle sıkıştırma işlemiyle mümkün olur. Bir dosya sıkıştırıldığında, dekompresyon denilen işlem yapılarak eski haline getirilmediği sürece genellikle kullanılamaz. Resim dosyaları buna bir istisnadır; bir çok popüler resim dosya formatı kendi sıkıştırma rutinini de içinde taşır. Özellikle ‘indirilecek’ dosyaların önce hacim olarak küçültülmesi gerekir. ‘.zip’ uzantılı dosyalar, bu şekilde sıkıştırılmış dosyalardır ve gerek sıkıştırırken gerekse açılırken ilgili yazılımın kullanılmasını gerektirirler.

 

Konfigürasyon: (1) Bir bilgisayar sistemi ya da bileşenlerinin sayı, nitelik ve karşılıklı bağlantı açısından tanımlanarak düzenlenmesi. (2) Konfigürasyon yönetiminde, donanım ya da yazılımın işlevsel ve fiziksel karakteristiklerinin bir teknik döküman ya da bir ürün üzerindeki düzeni.

Online Sözlük » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler