M

Yayın tarihi: 23.08.2006
M

M

 

Mail List (Posta listesi): Kullanıcıların tek bir adrese elektronik posta gönderip, buradan da bu listeye dahil olan tüm diğer adreslere mesajlarını ulaştırmalarını sağlayan genellikle otomatize sistem. Böylece birçok farklı türden elektronik posta erişimine sahip olan kullanıcılar belli bir konuyu beraber konuşabilme, haberdar olabilme olanağı kazanır.

 

Masaüstü Yayıncılık (Desktop publishing): Gazete, dergi, kitap ve benzeri basılı malzemeyi bilgisayar ortamında hazırlamak ve bunun gerçekleştirildiği bilgisayar ortamı. Popüler masaüstü yayıncılık programları arasında Frame Maker, PageMaker, QuarkXpress, In Design vb. sayılabilir.

 

Megabyte: Yaklaşık olarak 1 milyon byte. Tam olaraksa 1024 Kilobyte veya 1.048.576 byte.

 

Memory (Bellek): Geçici olarak veri saklamak üzere kullanılan bilgisayar donanım ve/veya yazılımı. Aslında bir bilgisayar belleği yalnızca sıfır ve birlerden oluşan sayı dizilerini hatırlama yeteneğine sahiptir. Ancak bu ikili sayı sisteminden yararlanılarak üretilen rasgele rasyonel sayılar aracılığıyla resim, ses ve animasyon belgelerinin bellekte tutulması da mümkündür. En sık rastlanan bellek türleri arasında RAM, ROM ve Flash bellek sayılabilir.

 

Mikroişlemci (CPU / Central Processing Unit: Merkezi İşleme Birimi): Bir bilgisayar içindeki komut, mantık ve matematik süreçlerin tümünü gerçekleştiren programlanabilir birim.

 

Modem: Bildiğimiz telefon hatları aracılığıyla iki bilgisayarın haberleşmesini sağlayan donanım. Modem ismi, asli işlevleri olan Modülasyon ve Demodülasyon sözcüklerinin  kısaltılmasından türetilmiştir; Bu işlevlerse kısaca, sayısal bilgisayar verilerinin analog bir telefon hattından geçebilecek şekilde dönüştürülüp, karşı uçta tekrar dönüştürülmesi anlamına gelir.

 

Monitör: Bilgisayar tarafından üretilen her türlü bilginin görüntülendiği ekran.

 

MS-DOS: Microsoft firması tarafından geliştirilmiş işletim sistemi. DOS’un ilk versiyonları daha önceki işletim sistemi CP/M ile çarpıcı benzerlikler gösterse de, çok daha basit komutları kullanır.

 

Multimedya: Terim köken olarak; ses, grafik, metin ve video dökümanlarının bütünleşik olarak birlikte kullanılması anlamına gelir. Bugünse tamamıyla bir reklam-pazarlama sözcüğü haline geldiğinden çok az anlamı kaldı denebilir. Tarihsel olarak ilk multimedya cihazı Amiga bilgisayarlarıdır. Bugünse IRIX ve Solaris gibi yüksek teknoloji multimedya donanımları revaçtadır.

 

Multiişlemci: İki ya da daha fazla işlemcinin (programın), ortak bir ana belleğe erişimi olan Merkezi İşlem Birimini ayırarak, eş zamanlı olarak çalışması.

Online Sözlük » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler