P

Yayın tarihi: 23.08.2006
P

P

 

PC (Personal Computer / Kişisel bilgisayar): Mikrobilgisayarla eşanlamlı olarak kullanılan ve işlevsel olarak daha geniş kapasitelere benzemekle birlikte yalnızca tek kullanıcıya hizmet edebilen bilgisayar.

 

Program: (1) Bilgisayar tarafından işlenmeye uygun komutlar dizisi. Bu işlem bir montaj birimi (Assembler), bir derleyici birim (Compiler) veya yorumlayıcı birim (Interpreter), ya da programın çalıştırılması için gerekli bir başka dönüştürücü birimi içerebilir. (2) Programların Tasarlaması, yazılması veya test edilmesi süreci. (3) Programlama dilinde, kendi başına çalışma yeteneğine sahip bir ya da daha fazla karşılıklı ilişki içinde modül.

 

Protokol: Bilgisayarlar arası iletişim için kullanılan araçlar. Her iki bilgisayar da aynı protokolü tanıdığı sürece, aynı türden bilgisayarlar olmasalar bile, fazla bir soruna yol açmadan aynı network, ya da basit bir direkt modem bağlantısı üzerinden haberleşebilirler. Böylece Amiga, Macintosh, Unix tabanlı bilgisayarların tümü birden ortak bir protokolü tanımaları koşuluyla birbirleriyle konuşabilir.

 

Proxy Server (Vekil sunucu): Alıcı (Client) ile alıcının kullanmak istediği ‘gerçek’ sunucu (Server) arasında duran vekil sunucu. Alıcı bilgisayarlar bazen bir vekil sunucuya, genellikle de bir HTTP sunucuya bağlanmak üzere konfigüre edilir. Alıcılar bütün taleplerini vekil sunucuya iletir, bu talep ‘gerçek’ sunucudan geçtikten sonra alıcıya geri döner. Kimi durumlarda vekil sunucu bütün bu sonuçları saklar ve aynı sonucu yeniden üretmek yerine bu depolanmış sonuçları kullanır. Vekil sunucular genellikle yerel ağlarda kullanılmaktadır.

 

PDA (Personal Digital Assistant / Dijital asistan): Kişisel kullanım için üretilmiş sayısal asistan. Bir masanın üzerinde sabit olarak durmaktansa, kullanıcısıyla birlikte her yere gidebilmesi için tasarlanmış pille çalışan küçük bilgisayar. PDA’lerde kullanılan işlemciler bu nedenle hızlı olduğu kadar güç tasarrufu yapabilen ve işletim sistemleri elde kullanmaya elverişli bilgisayarlar olmak zorundadır. Pil ömürlerinin uzun olması açısından, genellikle renkli yerine gri-ton ekran kullanırlar. Çoğunda bir kalem arabirimi bulunur ve hiçbiri mouse kullanmaz. Çoğu PDA masaüstü bilgisayarlarla veri alışverişi yapabilecek özelliklerle donatılmıştır. Kapasiteleri açasından PDA’ler, ‘organizer’ olarak adlandırılan ajandalardan daha yetenekli ama dizüstü bilgisayarlardan daha az özelliğe sahip olmakla birlikte, son yıllarda üretilen bazı modellerin en yüksek teknolojiye sahip dizüstülerle yarışabilecek kadar gelişkin olduğunu söylemek mümkündür.

 

Piksel: (1) Görüntü işleme ve model algılamada bir sayısal resmin, bir gri seviyesine atanabilecek en küçük öğesi. (2) Bilgisayar grafiğinde, bağımsız özellikler atfedilebilecek görüntü yüzeyi üzerindeki en küçük nokta. Terim zaten İngilizce Resim Öğesi anlamına gelen ‘Picture Element’ sözcüklerinden türetilmiştir.

 

Port (Kapı): İngilizcede ‘Liman’ anlamına gelen Port sözcüğünün bilgisayar literatüründeki ilk ve en genel anlamı, bir enformasyonun bilgisayara girdiği ve/veya çıktığı noktadır. Örneğin kişisel bilgisayarlar üzerindeki Seri Kapı, bir modemin bağlanabileceği noktadır. İnternet kapısı üzerinde ise terim genellikle URL’nin alan adından hemen sonra gelen ve iki nokta işaretinin bulunduğu kısmını ifade eder. Bir İnternet sunucusu üzerindeki her türlü servis, o sunucu üzerindeki özel kapı numarasını bekler. Sunulan çoğu servisin standart kapı numaraları vardır; örneğin web sunucuları normalde Kapı 80 olarak bilinen kapıyı dinler. Kapı, aynı zamanda, bir bilgisayar tipinden diğerine aktarılacak yazılım parçalarının çevrilmesi işlemi için de kullanılır; yani bir Windows programının Macintosh’da da çalışacak şekilde çevrilmesi işlemi bu isimle adlandırılır.

 

Portal: Genellikle bir pazarlama ve reklam terimi olarak kullanılan Portal, insanların web’e girerken ilk karşılaştıkları web sitesi anlamındadır. Tipik bir Portal sitede, web sitelerinin bir kataloğu, bir arama motoru, ya da bunların her ikisi birden bulunur. Portal siteler aynı zamanda e-posta ve benzeri servisler de sunar ve kullanıcılardan bu siteyi Web’e giriş noktası ya da ana sayfa olarak kullanmalarını bekler.

Online Sözlük » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler