R

Yayın tarihi: 23.08.2006
R

R

 

RAM (Random Access Memory / Rasgele erişimli bellek): Dinamik Bellek ismiyle de bilinen RAM, istenen bir  veriye  bir önceki veriye uğrama zorunluluğu olmaksızın erişebilme  özelliğine sahip donanımları anlatır. CD, DVD vb. cihazların çalışma ilkesi budur. Bu medya üzerindeki belli bir veriye, medyanın tümünü geçmek zorunda kalmaksızın doğrudan erişebilirsiniz. Aynı zamanda bir bilgisayarın kısa dönemli (geçici) bellek kapasitesi de aynı isimle anılır. RAM bellekte tutulan herhangi bir veri elektrik kaynağının kesilmesiyle birlikte yok olur. Bilgisayar ekranlarında görünen veri bu tür bir bellekte saklanır. Bilgisayarlar RAM’de saklanan veriyi, bir sürücüde saklanandan daha hızlı ulaşabildiği için genellikle sık tekrarlanan işlemler RAM bellekte saklanır.

 

ROM (Read Only Memory / Yalnızca okunabilir bellek): Üzerindeki verinin CPU tarafından yalnızca okunmasına izin veren bir tür bellek yongası. Merkezi işlem birimi, bu bellek üzerinde veri saklayamaz. ROM belleğin RAM belleğe karşı avantajı, ROM belleğin kendi programını muhafaza etmek için bir enerjiye gereksinim duymamasıdır. Bu avantaj her türden ROM yongalarına (ROM, PROM, EPROM ve EEPROM) uygulanabilir. ROM bellek de tıpkı RAM bellek gibi olmakla birlikte, içeriği değiştirilemez ve elektrik kesintilerinde içeriğini kaybetmez.

 

Rutin: Diğer program ve alt programlar tarafından çağrılan alt-program. Bu terimin farklı programlama dillerinde farklı anlamlar aldığına dikkat edilmelidir.

 

Router (Yönlendirici): İki ya da daha fazla paket anahtarlamalı (Packet Switching) network arasındaki bağlantıyı üstlenen özel amaçlı bilgisayar veya yazılım paketi. Router’ların bütün görevi kaynakla hedef adres arasında geçen paketleri gözlemek ve bunların rotasını belirlemektir.

Online Sözlük » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler