S

Yayın tarihi: 23.08.2006
S

S

 

Solucan (Worm): Bir network içerisinde bir bilgisayardan diğerine gezerken herbirinde kendi kopyasını yaratarak çoğalabilen bağımsız program. Solucanlar diğer programları değiştirmemekle birlikte, sistem performansını etkileyecek izler bırakır.

 

Spam: İstenmeyen e-posta veya kullanıcı grubu haberlerine verilen isim. Spam’ler genellikle birçok adrese yığın halinde gönderilir. Bu tür istenmeyen postaların yasallığı veya meşruiyeti halen tartışılan bir konudur. ABD’nin bazı eyaletleriyle kimi ülkelerde spam gönderimi yasaklanmıştır.

 

Sistem analizi: Gerçek veya planlanmış bir sistemin işlevlerini ve herhangi bir diğer sistemle ilişkilerini belirlemek üzere yapılan sistematik soruşturma.

 

SCSI (Small Computer Systems Interface / Küçük bilgisayar sistemleri arabirimi): SCSI (Okunuşu: Skazi), genel anlamda, MS-Windows, MacOS, Amiga OS ve UNIX işletim sistemleri tarafından kullanılan bir disk formatına verilen isimdir. Bir başka disk formatı olan IDE’den daha üstün ama aynı oranda pahalı olan SCSI’nin SCSI-I ve SCSI-II SCSI-III ve UltraSCSI ismiyle bilinen daha gelişkin versiyonları özellikle ağır yük taşıyan sistemlerde endüstri standartı haline gelmiştir. SCSI, aynı zamanda, yüksek hızlı veri transferi gerektiren disk sürücü, teyp sürücü ve diğer çevre birimlerinin bilgisayara bağlanmasına ilişkin standart bir yöntemin de adıdır. Tek bir SCSI kapısından yedi adete kadar SCSI cihazı bağlamak mümkündür.

 

Sanal bellek (Virtual memory): Bilgisayardaki diskin bir kısmının RAM alanı olarak kullanılmasıyla elde edilen bellek. Böylece bilgisayarın RAM belleği ‘daha ucuza’ genişletilmiş olmakla birlikte, sistemin toplam performansında bir yavaşlama genellikle kaçınılmaz olur.

 

Sanal gerçeklik (Virtual reality): Genel anlamda bir yazılıma daha ‘naturel’ daha “insani” özellikler ve yetenekler kazandırma girişiminin genel adı. Kullanıcısının görme, duyma ve hatta koklama ve dokunma duyularını denetleyerek aslında olmayan objeler yaratan bilgisayarlar buna bir örnektir.

 

Sistem Yönetmeni: Bir bilgisayar sisteminin işletimi ve genel yönetimini üslenmiş kişi.

 

Sunucu (Server): Tam özellikli bir network için çeşitli servisler sağlamak üzere tasarlanmış bilgisayar.Sunucular çoğunlukla ya bir iş istasyonu ya da bir mainframe’dir (Ana bilgisayar), çünkü sıradan bir bilgisayardan kat kat daha fazla yüklü görevlerin üstesinden gelmeleri beklenir. Sunucular aynı nedenler son derece sağlam işletim sistemleri kullanmak zorundadır çünkü bir çok insan tarafından kullanılan bir bilgisayarın çökmesi, tek bir kişi tarafından kullanılan bilgisaların çökmesinden çok daha vahim sonuçlara yola açacaktır.

Online Sözlük » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler