Banyolarınızdaki şıklık çanak lavabolar

Yayın tarihi: 19.12.2008
Banyolarınızdaki şıklık çanak lavabolar

Banyolarınızdaki şıklık çanak lavabolar
Modern çizgilerin sade bir yalınlıkla birleştiği çanak lavabolar, zevk ve tercihlere göre mekânlarınıza şıklık katmaya devam ediyor… Kullanım kolaylığı ve işlevsel olmasının yanı sıra estetik olarak da ön plana çıkan çanak lavabolar, çağdaş bir banyonun önemli birleşenlerinden biri…


Vitra tarafından tasarlanan Turkuaz rengindeki çanak lavaboların banyonuza katacağı hoşluğu bir düşünün…


Ege Seramik’in 63 x 48 cm boyutlar›ndaki Trisa tezgahüstü çanak lavabo, üstün üretim teknolojisi ve seçkin tasar›m›yla fark yarat›yor.


Duravit’in çanak lavabo serileri ince ayr›nt›larla bezenmi¾ tasar›mlar›yla banyo mobilyalar›yla da kusursuz bir uyum yakal›yor. Zarif ve göz al›c› tasar›ma sahip Bacino çanak lavabo, 15.5 santimetre yüksekli€ine sahip.


Bak›¾ aç›n›z› de€i¾tirin… Siyah ve seramik çanak lavabolar Vitra’dan…


Duvardan ankastre armatür ile kullan›lan RocaKale Bol çanak lavabo, kusursuz yuvarlakl›€› ile banyolar›n sempatik ve genç yüzü. 42cm’lik bir çapa sahip…


60 cm’lik RocaKale Fontana çanak lavabo, tezgahüstü olarak kullan›labilece€i gibi duvara monte edilerek de kullan›labiliyor.


Amerikan Kohler marka Dolce Vita çanak lavabolar, banyo ürünlerine yeni standartlar kat›yor. Yüta¾…

 


Sade çizgiler, Creavit'in üstün hijyen teknolojisi olan ultra clean sistem ile üretiliyor.


Bir Can Yalman tasar›m› olan Zen lavabo, tasar›m› ile do€an›n denge ve uyumunu yans›t›rken, sade ve yal›n formu ile de dikkat çekiyor. RocaKale…


Tazelik, temizlik, hijyen ve ruhu dinlendirecek sanatsal görüntü ‹maj Yap›’n›n çanak lavabolarda hayat buluyor.


Minimalist tarz›n hâkim oldu€u, al›¾›lm›¾›n d›¾›ndaki çizgilerle size banyolar›n›zda s›rad›¾› bir hayat sunan çanak lavabolar Çözüm Yap›’dan…


‹ki farkl› alternatifi ile kullan›labilen Creavit lavabo, alt k›sm› s›rland›€›nda minimal dolap üstü lavabo olarak kullan›l›rken; s›rs›z oldu€unda tezgahüstü kullan›ma uygun oluyor.


De€i¾ik oldu€u kadar ¾›k tasar›m› ile dikkat çeken çanak lavabolar, evlerinde yeni bir soluk arayanlar›n tercihi… Önalanlar.

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler