Zihin sağlığı

Normal yaşlanma sürecinde beyin Yaşlanmanın beyin üzerinde pek çok etkisi olur. Bu etkiler 30’lu yaşlarda başlasa da asıl olarak 50 yaşından sonra artış gösterir. Ancak sağlıklı bir yaşlanm

Zihinsel yetenek ve beceriler Zihinsel yetenek ve beceriler basitçe tek bir isim altında toplanamaz, bu yetenek ve beceriler, tersine, birbirleriyle ilişkili birçok karmaşık zihinsel faaliy

Yaşlanmanın zihinsel yetenek ve becerilerdeki etkileri Sağlıklı yaşlanan bir kişinin zihinsel yeteneklerinde bir değişiklik ortaya çıkması şart değildir ve bazı sağlıklı yaşlıların zihinsel

Yaşlanmayla ilgili yanlış kanılar Filmlerde sanatçılar yaşlı kişileri çoğu zaman zayıf, kuvvetsiz, hiçbir iş yapmayan, sabit fikirli, geçmişte yaşayan, elleri ve sesi titrek, kambur duruşlu

Zihinsel açıdan sağlıklı yaşlanmak için Bu konuda ilk adım kişinin kendine yönelik psikolojik hazırlık yapmasından geçer. İlk yapılması gereken şey yaşlanmanın kaçınılmaz olduğunu ve sağlık

Zihin sağlığı Yaşlılık korkulacak ya da zor kabullenilecek bir durum değildir. Tersine, sağlıklı yaşlanıldığı takdirde yaşlılığın keyifli birçok yönü vardır. Yaşlanma, doğumla başlayıp bü

Beyni farklı kılan özellikler Doğum sırasında pek çok organ gelişimini tamamlamış veya çok kısa süre içinde tamamlamak üzeredir, bu organların doğum sırasında sahip olmadıkları yetenekleri

<< 1 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler