Fitoterapi nedir

Yayın tarihi: 28.08.2006

Fitoterapi nedir?

 

Fitoterapi, bitkisel (fito) ve tedavi (terapi) sözcüklerinin birleşmesi ile oluşmuş bir kelimedir ve en genel anlamı ile, “bitkilerin, sağlığın korunması (profilaksi) ve tedavi amaçları ile kullanılması” demektir.

 

 

Hangi kaynaktan elde edilmiş olursa olsun, doğal ilaç hammadde ve materyaline drog adı verilmektedir. (Örn: Bitkisel droglar, hayvansal droglar ve mineral/madensel droglar).

İlaçla Tedavide Temel Sağlık Çemberi diyebileceğimiz düzen, şematik olarak aşağıdaki şekilde gösterilebilir.          

Fitoterapi de bu çemberin, ilaç köşesinin materyallerinden birini, bitkisel ilaçları konu almaktadır. Hiçbir unsuru, bu çember dışında kalan, yetkisiz kişilerce kullanılamaz. Bu, mevzuatın olduğu kadar etiğin ve bilimin de bir gerekliliğidir. Dolayısıyla fitoterapi tıbbın bir “alternatifi” değil, eskiden olduğu gibi, günümüzde de, modern tıbbın araçlarından birisidir. Salt ekonomik çıkar amaçlarıyla konuyu olduğu şeklinden saptırıp, resmi eğitim düzeni içinde yeri olmayan, uygulayıcıları tarafından kendi kendine verilmiş ünvanlarla süslenerek sunulan doğal droglara dayalı tedaviler, çoğu kez yarardan çok, önemli zararlara yol açmaktadır.  Bu yüzden kitapta sözü edilen madde ve uygulamaları asla kendi kendinize ya da yetkisiz bir kişi aracılığı ile “ilaç olarak” kullanmayınız.

Ancak bazı ilaç maddeleri zehirli olmayıp, besin niteliği de taşımaktadırlar. (Nutrasötikler). Tüm dünyada bu bitkilerden, kısıtlı ve uygun şekilde kendi kendinize yararlanmanız mümkündür. Örneğin, konuyla ilgili kuralların çok titizlikle uygulanıp denetlendiği ABD’de bu amaçla GRAS (Generaly Recognized as Safe/Genel Olarak Zararsız Kabul Edilen) bitkilerin bir listesi oluşturulmuştur. Kitabın 4. bölümünde, ülkemizdeki bitkiler dikkate alınarak bu tür bir liste hazırlanmış olup GOZKE (Genel Olarak Zararsız Kabul Edilen) listesi adı verilmiştir. Kitapta adı geçen ve bu listede bulunan madde ve bitkiler belirli şartlar altında, genel olarak zararsız ve zehirsiz kabul edilebilir. Ancak her maddeye ve bitkiye karşı kişisel hassasiyetlerin (alerji vb.) daima söz konusu olabileceği unutulmamalıdır. Ayrıca bazı madde ve bitkilerin muhtelif kısımları uyuşturucu ya da uyarıcı nitelikte ruhsal dengeyi bozabilecek (psikotrop) karakterdedirler. Bunlardan çoğuna kitapta yer verilmemiş olmakla birlikte, başka nedenlerle yer verilmiş olanların, ne şekilde olursa olsun kullanımının zararlı ve yasak olduğu da dikkate alınması gereken önemli bir noktadır.

Oluşturulan GOZKE (Genel Olarak Zararsız Kabul Edilen) bitkiler listesindeki materyalin en doğru ve kolay yoldan, evde nasıl kullanılabileceği konusunda kitabın ilk bölümünde bazı örnekler verilmiştir. Bu liste (ABD GRAS listesi de) tüm zararsız drogları içermez. Bu listeye alınabilecek daha pek çok doğal drog vardır. Ancak bu listeler dar da olsa, bir ölçüde örnek verebilmek amacıyla verilmiştir.

Her konuda olduğu gibi, fitoterapi konusunda da, kullanılacak madde ve bitkilerin seçimi konusunda hasta, hekim ve eczacının temel bazı seçim hak ve özgürlükleri vardır. Bu konu uzun yıllar Avrupa Parlamentosunda “İnsan ve Meslek Hakları” çerçevesinde ele alınıp tartışılmıştır. Sonuçta hastanın da bir tüketici olduğu, tedavide seçim özgürlüğünü ancak tam ve doğru bilgilendirildiği takdirde kullanabileceği kabul edilmiştir. Günümüzde varılan teknolojik gelişmişlik düzeyi, gerek eczanelerde, gerekse de fabrikalarda pek çok doğal (bitkisel, hayvansal vb.) ilacın en doğru şekilde üretimine imkan vermiştir. Ayrıca 70’li yılların ortasından beri hızla gelişen yeni ve modern tüketici bilinci, doğal kaynaklara eğilimi artırmıştır. Bu yüzden ele alınan konu, bugün, 30 yıl öncesine oranla çok daha popüler hale gelmiştir.

Bu kitapta en güncel bilgileri aktarmaya gayret göstererek, fitoterapinin yeni boyutlarını ortaya koymaya çalıştık. Bununla birlikte bağışıklık sistemi ve direnç konularında da doğal tedavi yöntemlerine yer verdik.

 

Kurutulmuş meyveler asırlardır şifa bulmak için insanlar tarafından kullanılmaktadır. Bugün de kurutulmuş meyvelerin sayısız faydaları olduğu bilim adamlarınca doğrulanmaktadır.

Bitkilerle Tedavi » Konu Başlıkları

© 2018 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler