I

ISILPİL, bk ISILPİL, bk. ISILÇİFT

ISI SIĞASI, bir cismin sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli ısı miktarı (simgesi C) ISI SIĞASI, bir cismin sıcaklığını 1 derece artırmak için gerekli ısı miktarı (simgesi C). SI birim si

IRAKSAKLIK, bk IRAKSAKLIK, bk. DİZİ, SERİ

IRAKSAK, çıkış noktasından ıraklaştıkça genişleyerek yayılan ve birbirinden giderek uzaklaşan ıraksak ışın demeti IRAKSAK, çıkış noktasından ıraklaştıkça genişleyerek yayılan ve birbirinden gi

IRAKSAK TEPKİME, hızı giderek artan kimyasal veya nükleer zincirleme tepkime IRAKSAK TEPKİME, hızı giderek artan kimyasal veya nükleer zincirleme tepkime.

IRAKSAK MERCEK, bk IRAKSAK MERCEK, bk. KALIN KENARLI MERCEK

IRA BİLİM, bk IRA BİLİM, bk. KARAKTEROLOJİ

INDIANA, ABD’nin kuzey merkezî kesiminde eyalet INDIANA, ABD’nin kuzey merkezî kesiminde eyalet. Kuzeyde Michigan ve Michigan Gölü, doğuda Ohio, güneyde Kentucky ve batıda da Illinois ile sını

ILLINOIS, ABD’nin kuzey merkezî kesiminde eyalet ILLINOIS, ABD’nin kuzey merkezî kesiminde eyalet. Doğuda Michigan Gölü ve İndiana, güneydoğu ve güneyde Kentucky, güneybatıda Missouri, batıda

ILIMAN KUŞAK, her iki yarı kürede dönencelerle kutuplar arasında kalan ve orta enlemler boyunca uzanan kuşak ILIMAN KUŞAK, her iki yarı kürede dönencelerle kutuplar arasında kalan ve orta enle

ILIMAN İKLİM, yaz sıcaklarının pek yüksek olmadığı, kışların yumuşak geçtiği, yani yıllık sıcaklık genliğinin 10°C ile 30°C arasında bulunduğu bir iklim tipi ILIMAN İKLİM, yaz sıcaklarının pek

ILICA, bk ILICA, bk. KAPLICA

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler