KARADAĞ

Yayın tarihi: 04.01.2008
KARADA¼, Karada€, dünyan›n en yeni ba€›ms›z devletidir (3 Haziran 2006)

KARADAĞ, Karadağ, dünyanın en yeni bağımsız devletidir (3 Haziran 2006). Güneydoğu Avrupa'da yer almaktadır. Doğusunda Arnavutluk ve Kosova, kuzeyinde Sırbistan, batısında Hırvatistan, Bosna-Hersek, güneyinde Adriyatik denizi yer alır. Başkenti, Podgorica'dır (eskiden Titograd). Karadağ Eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biriydi. Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra, Karadağ Yeni Yugoslavya'ya katılmıştır. 2003 yılında Sırbistan-Karadağ olarak daha esnek bir federasyon çatısı oluşturulmuştur. Karadağ, 21 Mayıs 2006 Pazar günü yapılan referandumda çıkan %55.5lik evet oyu ile ise bağımsız olma kararı aldı. 3 Haziran 2006'da ise Karadağ Parlamentosu, referandumda çıkan sonuca dayanarak Karadağ'ın bağımsızlığını ilan etti.Bu yönüyle Karadağ, dünyanın en son ve en yeni bağımsız olan devleti olma özelliğini taşımaktadır. Tarih: 1878 Berlin Antlaşması ile Osmanlı Devletinden ayrılan ve I. Dünya Savaşı'ndan sonra Yugoslav Krallığı'na dahil edilen Karadağ, Eski Yugoslavya'nın 6 kurucusundan biridir. Diğer kurucu cumhuriyetler ayrıldıktan sonra Sırbistan ile Sırbistan-Karadağ adı altında bir devlet olarak varlığını sürdürmüştür. Karadağ'ın bağımsızlığını kazanmasıyla Sırbistan'ın deniz egemenliği son bulmuştur. Karadağ Avrupa Birliği'ne adaylık için başvurmuştur. Etnik Yapı: 1991 sayımına göre Sırplar bölgedeki toplam nüfusun %69’nu oluşturmaktadır. Slav olmayan Arnavut azınlık ülkedeki 2.büyük gruptur ve resmi tahminlere göre toplam nüfusa oranları % 17’dir. Arnavutlar çoğunlukla Kosova’da yaşamaktadırlar. 1998 yılında uluslararası kuruluşların tahminlerine göre bölge nüfusunun %95’ini oluşturmaktadırlar. Diğer Slav olmayan büyük topluluk Macar azınlıktır. Müslüman Slavlar çoğunlukla Sırbistan-Karadağ sınırı üzerindeki Sandzak bölgesinde ve Kuzey Kosova’da yaşamakta ve nüfusun %3’nü oluşturmaktadırlar. Diğer azınlıklar Çingeneler, Bulgarlar, Çekler, Slovaklar ve Ukraynalılardır. 1965’ten sonra Sırbistan ve Karadağ’dan gelişmiş Avrupa ülkelerine ve Kuzey Amerika’ya sürekli göç yaşanmıştır. BM Mülteciler Yüksek Komisyonu’na göre Mart-Mayıs 1999 tarihleri arasındaki NATO bombardımanları ve Sırbistan’a uygulanan ambargodan dolayı 900 000’den fazla Arnavut mülteci durumuna gelmiştir. Bunların çoğu savaşın bitiminden itibaren Kosova’ya dönmüşlerdir.

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler