MABEYNCİ

Yayın tarihi: 30.08.2006
MABEYNCİ, Osmanlı devlet örgütünde, hükümdarın dışarıyla ilişkisini sağlamak, haberciliğini yapmakla görevli memur

MABEYNCİ, Osmanlı devlet örgütünde, hükümdarın dışarıyla ilişkisini sağlamak, haberciliğini yapmakla görevli memur. Mabeyncilik kurumu, saltanatın tarihiyle yakın ilgilidir. İlk kez Emevîlerde ve daha sonra da Abbasîlerde, halkla halifenin ilişkilerini düzenlemek için bu kuruma gerek duyuldu. Osmanlı İmparatorluğu’nda ise mabeynci terimi, resmî unvan olarak ilk kez III. Selim zamanında kullanıldı. Saraydaki mabeynci dairesi, bir ikinci mabeynci ve onu izleyen diğer mabeyncilerden oluşuyordu. Mabeynciler nöbetleşe görev yaparlardı. II. Meşrutiyet’ten sonra (1908) etkileri ve önemleri azalan mabeynciler, saltanatın kaldırılmasına dek varlıklarını sürdürdüler.

 

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler