R

RUZİCKA, LEOPOLD, (1887 Vukovar - 1976 Mammern/Thurgau), Hırvat kökenli İsviçreli kimyacı RUZİCKA, LEOPOLD, (1887 Vukovar - 1976 Mammern/Thurgau), Hırvat kökenli İsviçreli kimyacı. Almanya’dak

RUŞENÎLİK, Halvetî tarikatının kollarından biri olup kurucusu Ruşenî Ömer Dede’dir RUŞENÎLİK, Halvetî tarikatının kollarından biri olup kurucusu Ruşenî Ömer Dede’dir. Ruşenî’ye göre, ibadetin

RUSSELL PARADOKSU, kendi kendilerinin üyesi olmayan bütün kümelerin meydana getirdiği E kümesine ilişkin çözümsüz görünen soru: E, kendi kendisinin üyesi midir RUSSELL PARADOKSU, kendi kendile

RUSLARIN YARDIMI, Millî Mücadele’ye destek vermek amacıyla Sovyet Rusya’nın TBMM Hükûmeti’ne yaptığı para ve silah yardımı RUSLARIN YARDIMI, Millî Mücadele’ye destek vermek amacıyla Sovyet Rus

RUSÇUK, Tuna kıyısında, aynı adı taşıyan yönetim bölgesinin merkezi olan ırmak limanı (Kuzey Bulgaristan) RUSÇUK, Tuna kıyısında, aynı adı taşıyan yönetim bölgesinin merkezi olan ırmak limanı

RUSÇUK YÂRANI, III RUSÇUK YÂRANI, III. Selim’i yeniden tahta çıkarmak için bazı Rumeli âyanının kurduğu komite (1807-1808). Rusçuk yâranından Alemdar Mustafa Paşa 15.000 kişilik bir orduyla İs

RUSÇA, Hint-Avrupa dil ailesinin Baltık-İslâv dalının İslâv kolundan bir dil RUSÇA, Hint-Avrupa dil ailesinin Baltık-İslâv dalının İslâv kolundan bir dil. Bugün Rusya’da konuşulan Rusça, Büyük

RUMENCE, Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dalından bir dil; Romanya’nın edebî ve resmî dili RUMENCE, Hint-Avrupa dil ailesinin Roman dalından bir dil; Romanya’nın edebî ve resmî dili. Bugün büy

RUMBA, Batı Afrika kökenli bir Güney Amerika dansı RUMBA, Batı Afrika kökenli bir Güney Amerika dansı. İlkel çalgılar eşliğinde oynanır. Dans edenler yüz yüze durur, fakat birbirine değmez. İl

RUM SURESİ, Kur’an’ın 30 RUM SURESİ, Kur’an’ın 30. suresi. 60 ayet olup Mekke’de inmiştir. Surede, İranlılara yenilen ve ehli kitap olmaları nedeniyle Müslümanlara daha yakın olan Bizanslıları

RUH-ÜL KUDÜS, Müslümanlara göre vahiy meleği Cebrail; Hristiyanlara görer İsa’nın üçlü (Baba-Oğul-Ruh-ül Kudüs) niteliklerinden birisidir RUH-ÜL KUDÜS, Müslümanlara göre vahiy meleği Cebrail;

RUHR, Federal Almanya’da ırmak RUHR, Federal Almanya’da ırmak. Ruhrort’da (Duisburg’un bir parçası) Ren’e karışır. Uzunluğu yalnızca 235 km’dir, ama vadisi ve özellikle karıştığı yöre, Almanya

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler