YİĞİT, İBRAHİM SÜREYYA

Yayın tarihi: 31.08.2006
YİĞİT, İBRAHİM SÜREYYA, (1880 İstanbul - 4 Kasım 1952 İstanbul), Birinci TBMM Saruhan milletvekili

YİĞİT, İBRAHİM SÜREYYA, (1880 İstanbul - 4 Kasım 1952 İstanbul), Birinci TBMM Saruhan milletvekili. İlk ve ortaöğrenimini, ağabeyi ünlü eğitimci Ali Nazima’nın kurduğu Mekteb-i Edep’te tamamladıktan sonra Mülkiye Mektebi idadî ve yüksek bölümünü bitirdi (1900). Aynı yıl Dahiliye Nezareti Mektupçuluk Kaleminde memur olarak göreve başladı. 1902’de Gizli İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne katıldığı iddiasıyla tutuklandı ve üç yıl kalebentliğe mahkûm edilip Sinop Cezaevi’ne gönderildi. II.Meşrutiyet’in ilanı sonrası Orhaneli Kaymakamlığına atandı (1909). Vardar Yenicesi kaymakamıyken gönüllü olarak Trablusgarp Savaşı’na katıldı. Son görevi olan İzmit Mutasarrıflığı’ndan azledilince (1919) Kurtuluş Savaşı’na katıldı. Erzurum ve Sivas kongrelerinde temsilci olarak bulundu. Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’na Saruhan milletvekili seçildi. Rauf Orbay’la birlikte Batı Anadolu’yu dolaştıktan sonra Mustafa Kemal’le Amasya’da buluştu. Amasya Genelgesi’nin imzalanmasında hazır bulundu. Meclis-i Mebusan’ın dağıtılması üzerine Ankara’ya gelip 23 Nisan 1920’de Saruhan milletvekili olarak Birinci TBMM’de yer aldı ve 1923’ten 14 Mayıs 1950’ye dek İzmit (Kocaeli) milletvekili olarak parlamentoda görev yaptı. Soyadı Yasası’nın kabulünden sonra Atatürk tarafından kendisine “Yiğit” soyadı verildi.

 

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler