Dünyada inme

İnme ünitesi ve hastalara ulaşım “İnme üniteleri hangi nüfus miktarına hizmet etmelidir?” sorusunun yanıtı, topluma ve o ülkedeki inme sıklığına göre değişmektedir. Bugün için    100.000-20

Hastahane organizasyonları İnme, nörologların yanı sıra nöroradyologların, nöropsikologların, psikiyatristlerin, damar cerrahlarının, geriatristlerin ve aile hekimlerinin uğraş alanlarına g

Akut inme ünitesi özellikleri Yoğun bakım ünitelerinde hastalığın izlenmesi ve erken müdahalenin yapılması açısından diğer tetkiklerin yanı sıra laboratuvar testlerinin rolü büyüktür. Has

Dünyada inme Eskiden genellikle çaresiz kalınan, fazla bir şey yapılamayan inme konusunda son yıllarda bazı gelişmeler olmuştur. Hastalık iyi tanındığı ve bu konuda bilinçli davranıldığında

<< 1 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler