NLP

Alt modaliteler Görsel, işitsel ve dokunsal temsil sistemleri(tat ve koku da dahil olmak üzere) içsel deneyimlerimizi oluşturur. Duyularımızla dış dünyada yapabileceğimiz ayrımları iç dünya

Temsil sistemleri Her insanın beş duyusu ile dünyayı algılama şekli birbirinden farklıdır. Hem kendimizin hem de başkalarının duyu sistemlerini nasıl kullandıklarını anlamak iletişimin anah

Dilde duyusal tercihler Kullandığımız dil, düşünce şeklimizin bir göstergesidir – gerçeklik haritamızdır.  Hepimizin bir veya iki temsil sistemi yönünde tercihi vardır. Eğer kendi dilinizi

Gözle erişim ipuçları Temsil sistemleri görmek, işitmek, dokunmak, koklamak ve tat almaktan oluşan beş duyuya dayalıdır. Dr. Wyatt Woodsmall Nöro Linguistik Programlama insan davranışla

İsimlendirme Grinder ve Bandler 36 saatlik bir çalışmayla ilk kitaplarını tamamladıktan sonra şu soruyu sordular: ‘Buna ne isim vereceğiz?’ Nöro – çünkü keşfettikleri kalıplar nörolojik düş

NLP’nin dört ilkesi programlandığımız şekilden kurtulup, düşünce ve eylemlerimizi istediğimiz gibi düzenlemeyi seçebiliriz. NASA tarafından yürütülen 1969 yılındaki Ay seferinde, seyahatin

Tarihçesi NLP gelişen dünyada insanların performanslarını geliştirmek ve mükemmel iletişimciler haline gelmelerini sağlamak için düşünülmüş yararlı bir sistemdir. NLP 1970’li yılların baş

Meta Model NLP’nin kullandığı yöntemlerden biri de Meta Model’dir. Meta Model, karşı tarafı daha iyi anlamamızı ve rahat iletişim kurmamızı sağlar.    Meta Model Meta Model spesifik sorul

Milton Model Öğrenebileceğiniz ve hatırlayabileceğiniz hipnotik dil kalıpları Dolaylı emirler Daha geniş bir cümle yapısı içinde yer alan emir kalıplarıdır. Örnek: Rahatlamaya başlayabili

Etkili iletişim                                     İyi diyalog kurabilmenin yolu, diğer insanların düşüncelerini ve hislerini anlamak ve takdir etmekle mümkündür. İletişimde vücut dili

Gerçeklik haritaları Dünyayı araştırmak için duyularımızı (görme, duyma, dokunma, tat ve koku) kullanırız. Ama bize sunulan herşeyi algılamamız imkansızdır. Bu nedenle, içeri alacağımız vey

Uyum Daha önce de bahsettiğimiz gibi iletişim sözcüklerden başka şeyleri de içerir. İletişimde asıl etkinin aşağıdaki oranlarda olduğundan söz etmiştik: 55% - vücut dili 38% - ses 7% - asıl

<< 1 2 3 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler