İletişim

Teknikler/Beceriler Linguistik: Söylediğiniz şeyler Davranışsal: Yaptığınız şeyler Farkındalık: Algıladığınız şeyler Analitik: Düşünme şekliniz Duygusal: Hissettiğiniz şeyler

Zihin ve işleyiş şekli Beyinde iki yarı küre vardır.  Sol taraf lineer, mantıklı ve analitik olup, beynin dil merkezini içerir. Sağ taraf ise yaratıcılık, kalıpları fark etme ve sentez özel

Başkalarını gözlemlemek – Kalibrasyon Dayanak: 1970’li yılların ortalarında NLP’nin kurucuları insanların anlık bazda değişiklikler yaptıklarını ve bu değişikliklerin ancak Duyusal Keskinli

İletişim ilkeleri NLP’nin iletişim ilkeleri, kişilerle kurduğunuz diyaloglarda size yardımcı olacaktır. NLP’nin iletişim ilkeleri sayesinde siz de iyi bir iletişimci olabilirsiniz. • İ

NLP nin değiştirme süreci • Fizyoloji, tutum ve zihin açılarından optimum duruma girin. • Uyum oluşturun ve devam ettirin. • Mevcut durum ve istenen durum hakkında bilgi toplayın. • Ekoloji

<< 1 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler