Temsil sistemleri

Alt modaliteler Görsel, işitsel ve dokunsal temsil sistemleri(tat ve koku da dahil olmak üzere) içsel deneyimlerimizi oluşturur. Duyularımızla dış dünyada yapabileceğimiz ayrımları iç dünya

Temsil sistemleri Her insanın beş duyusu ile dünyayı algılama şekli birbirinden farklıdır. Hem kendimizin hem de başkalarının duyu sistemlerini nasıl kullandıklarını anlamak iletişimin anah

Dilde duyusal tercihler Kullandığımız dil, düşünce şeklimizin bir göstergesidir – gerçeklik haritamızdır.  Hepimizin bir veya iki temsil sistemi yönünde tercihi vardır. Eğer kendi dilinizi

Gözle erişim ipuçları Temsil sistemleri görmek, işitmek, dokunmak, koklamak ve tat almaktan oluşan beş duyuya dayalıdır. Dr. Wyatt Woodsmall Nöro Linguistik Programlama insan davranışla

<< 1 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler