Nedenleri

Yemek borusu kasılma bozuklukları Uzun süreli reflü yemek borusu kasılmalarını bozar. Bu, iki olumsuz sonuç ortaya çıkarır. İlk olarak reflü hastalarının sık rastlanan bir yakınması olan

Dış faktörler Alkol, sigara, ilaçlar, sıcak içecekler, aşırı yoğun içecek ve gıdalar, yaşlılık.

Mide boşalımının gecikmesi Gıdaların ve asidin midede uzun süre kalmasına ve kolay boşalamayan mideden yukarıya kaçmasına neden olabilir. Sıcak içecekler de hastalığın oluşumu açısından

Reflüyü kolaylaştıran bazı hastalıklar Patolojik olarak skleroderma, amiloidoz, diabetes mellitus ve hipotiroidizm reflü nedeni olabilirler. Örneğin bağ dokusu hastal¦klar¦ndan sklerodermad

Nedenleri Reflünün oluşmasını kolaylaştıran birçok faktör vardır. Gerek korunmak gerekse tedavi etmek için hastalığın nedenlerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Bu sorunun tek bir cümle il

Mide fıtığı oluşması Midenin diyafragmadaki küçük bir delik aracılığı ile karın boşluğundan göğüs boşluğuna yer değiştirmesidir. Genellikle uzun süreli reflü sonucu yemek borusunun kısalmas

Yemek borusu alt ucundaki bozukluklar Uzun süreli reflü, yemek borusunun alt ucundaki kapağı bozarak hastalığın daha da ilerlemesine ve müzminleşmesine katkıda bulunur. Artık mide ile ye

Genetik faktörler Bu yatkınlık genler aracılığı ile taşınmaktadır. Alerjik kişilerde astım görülme riski alerjik olmayanlara göre 10-20 kat daha fazladır. Alerjik nezle, egzema gibi alerjik

<< 1 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler