Şevket Turgut Paşa

Yayın tarihi: 11.10.2006

Şevket Turgut Paşa

 

Şevket Turgut Paşa

 

1857 İstanbul

23 Mart 1924 İstanbul

Damat Ferit Paşa Hükûmeti’nde görevliyken Millî Mücadele yanlısı olduğu gerekçesiyle görevden alınan Osmanlı Harbiye Nâzırı. 1880’de Harbiye’yi bitirdikten sonra ordunun çeşitli kademelerinde görev yaptı. II.Meşrutiyet’ten sonra, mirliva (tuğgeneral) rütbesiyle Kosova Ordusu kurmay başkanlığına atandı. Arnavutluk harekâtına katıldı. Balkan Savaşı’nda kolordu komutanı olarak Bulgarlara karşı savaştı. I.Dünya Savaşı’nda Kafkasya ve Filistin-Suriye cephelerinde çarpıştı. Mondros Mütarekesi sonrası Damat Ferit Paşa hükûmetlerinde Nafıa (1919) ve Harbiye Nâzırlığı yaptı. Kuvâ-yi Milliye’den yana olan tutumu yüzünden istifaya zorlanarak birinci ferik (orgeneral) rütbesiyle emekliye ayrıldı (1921). Daha sonra ticaretle uğraştı.

 

Harbiye Nâzırı

Osmanlı Devleti’nin son döneminde (1908-1922) Harbiye Nezareti’ni yöneten, günümüz Millî Savunma Bakanı.

Kişiler - Yerler - Olaylar » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler