Kişiler - Yerler - Olaylar

Adana Cephesi adana cephesi   mütareke sonrası 18 aralık 1918’de fransa’nın, adana ve çevresine asker çıkarmasından sonra türkler tarafından bölgede açılan cephe. fransızlar, mondros ateşkes antlaşm

Yunus Nadi Abalıoğlu 1880 fethiye - 28 haziran 1945 cenevre kurtuluş savaşı’nı ve atatürk devrimlerini destekleyen yeni gün ve cumhuriyet gazetelerinin kurucusu, birinci tbmm

Keriman Halis (Ece) 1913 İstanbul Atatürk döneminde ilk kez Dünya Güzellik Kraliçeliğini kazanan Türkiye’nin en güzel kızı. 1932’de Cumhuriyet gazetesi tarafından düzenlenen yarışmada Türki

Balkan Paktı Türkiye, Yunanistan, Romanya, Arnavutluk, Bulgaristan ve Yugoslavya arasında, Atina’da imzalanan güvenlik antlaşması (1930). Antlaşmaya katılan ülkelerin toprak bütünlüğünün ve

Soyadı Kanunu Atatürk döneminde çıkarılan, soyadı taşıma zorunluluğunu getiren 21 Haziran 1934 tarih ve 2525 sayılı yasa. Türkiye’de Medenî Kanun’un kabulünden önce daha çok unvan, lâkap ve

Montreux (Montrö) Sözleşmesi Türkiye ile SSCB, İngiltere, Fransa, Japonya, Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya arasında, İsviçre’nin Montreux kentinde 20 Temmuz 1936’da imzalanan antlaşma. 2

Savarona Atatürk’e, hastalığı sırasında tahsis edilen yat. Amerikalı zengin bir kadın tarafından 1931’de Alman tersanelerinde yaptırıldı. 1 Mart 1938’de Türkiye Cumhuriyeti tarafından satın

Hatay Sorunu Kurtuluş Savaşı sırasında Ankara Antlaşması’nın imzalandığı 20 Ekim 1921’den 23 Haziran 1939’a kadar geçen süre içinde Hatay ilinin Türkiye topraklarına katılması konusunda yap

Medenî Kanun Cumhuriyet döneminde çıkarılan, kişi, aile, miras ve eşya hukuku ilişkilerini düzenleyen 17 Şubat 1926 tarih ve 743 sayılı yasa. Ülkemizde Cumhuriyet’in ilânından sonra lâik te

Atatürk’ün Anlatımıyla Kurtuluş Savaşı : Nutuk Atatürk’ün, işgal yıllarını, Kurtuluş Savaşı’nı, Cumhuriyet’in ilânını ve devrimleri anlatan bu eseri, “Büyük Nutuk” ve “Söylev” adıyla da anı

İzmir Suikastı Haziran 1926’da Gazi Mustafa Kemal Paşa’ya karşı İzmir’de düzenlenen suikast girişimi. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası’nın kapatılmasından sonra, partideki eski İttihatçılar

Harf Devrimi Arap harflerinin yerine Lâtin harflerinin kabulüyle ilgili 1 Kasım 1928 tarih ve 1353 sayılı yasa. Osmanlı Devleti döneminde alfabe sorununa ilk değinen, Tanzimat dönemi devlet

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  ... >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler