1928 YILI OLAYLARI

Yayın tarihi: 14.11.2007

1928 YILI OLAYLARI

 

16 Ocak 1928             

Bahriye Vekâleti, Meclis kararıyla kaldırıldı.

 

18 Ocak 1928             

Gazi Mustafa Kemal’e suikast hazırlamak üzere gizlice Karaburun’a çıkarken 27 Ağustos 1927’de yakalanan Hacı Sami çetesinden 3 kişi Eminönü Meydanı’nda idam edildi.

 

31 Ocak 1928             

Türk Maarif Cemiyeti kuruldu.

 

1 Şubat 1928             

Ankara Şehremaneti (belediye) tarafından yaptırılan çimento fabrikası açıldı.

 

9 Şubat 1928             

Yüce Divan’da Yavuz zırhlısının tamiratı konusunda yolsuzluk yapmakla suçlanan sabık Bahriye Vekili İhsan (Eryavuz) Bey ve diğer sanıkların davaları görülmeye başlandı.

 

14 Şubat 1928           

Türkiye ile Bulgaristan arasında Ticaret ve Deniz Ulaşımı Antlaşması imzalandı.

 

10 Nisan 1928            

Lâiklikle ilgili önemli Anayasa değişiklikleri yapıldı.

           

Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nda (Anayasa) yapılan bir değişiklikle “Türkiye Devleti’nin dini, din-i İslâmdır” maddesi kaldırıldı.

 

11 Nisan 1928            

Temyiz Mahkemesi’nin kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

 

12 Nisan 1928            

Türkiye İmar Bankası, 1 milyon lira sermaye ile İstanbul’da açıldı.

 

16 Nisan 1928            

Yüce Divan, “Yavuz-Havuz” davasında İhsan (Eryavuz) ve Bilecik Mebusu Fikret (Onuralp) beyler hakkında karar verdi.

 

19 Mayıs 1928           

Afgan Kralı Amanullah Han ve eşi Kraliçe Süreyya, Türkiye’ye geldi.

 

20 Mayıs 1928           

Uluslararası Rakamların Kullanılması Hakkında Kanun kabul edildi.

 

22 Mayıs 1928           

Türkiye ile Afganistan arasında Dostluk ve İşbirliği Antlaşması imzalandı.

 

23 Mayıs 1928           

Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi.

 

13 Haziran 1928        

Osmanlı borçları konusunda Düyun-ı Umumiye alacaklıları ile Türkiye arasında Paris’te bir sözleşme imzalandı. Bu sözleşme TBMM tarafından 1 Aralık’ta kabul edilerek yürürlüğe girdi.

 

15 Haziran 1928        

Süreyya Opereti ilk temsilini verdi.

 

26 Haziran 1928        

Lâtin harflerinin Türkçeye nasıl tatbik edileceğini araştırmak üzere kurulan Dil Encümeni ilk toplantısını yaptı. Encümen, her sesin tek bir işaretle gösterileceği fonetik bir alfabe hazırlayacak.

 

8 Temmuz 1928         

Ankara Hukuk Fakültesi, ilk mezunlarını verdi.

 

26 Temmuz 1928        

Tunalı Hilmi Bey, İstanbul’da öldü.

 

8 Ağustos 1928          

İstanbul’da, Taksim Cumhuriyet Anıtı törenle açıldı.

 

23 Ağustos 1928      

Amasya- Zile demiryolu açıldı.

 

1 Kasım 1928           

 Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkında Kanun kabul edildi.

 

28 Kasım 1928          

 Dil Encümeni, Yeni İmlâ Kılavuzu’nu hazırladı. Hazırlanan imlâ kılavuzu 25 bin kelimeden oluşuyor.

1928 YILI OLAYLARI » Konu Başlıkları

© 2018 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler