Suyu Sınırlandırmak, Rotterdam Sabri Gökmen, ODTÜ

Yayın tarihi: 20.06.2008

Suyu Sınırlandırmak, Rotterdam Sabri Gökmen, ODTÜ

    

 

Hollanda’nın pek çok kıyı kentinde olduğu gibi Rotterdam’da da günlük gelgit olaylarına ve sel felaketlerine karşı önlem olarak geliştirilmiş, dyke (bent) adıyla bilinen 3-5 m yüksekliğindeki toprak yığınları, kot farklarıyla günlük yaşantının sudan kopmasına neden olmaktadır. Kentsel dönüşüm sürecine bağlı olarak kent merkezinin giderek Mass nehrine doğru kaydığı kentte, geride kalan alanların yeniden değerlendirilmesi ise çözümlenmesi gereken bir diğer meseledir. Her iki sorunun kesiştiği eski bir liman kenti olan Kop van Zuid için geliştirilen bu projede, yapılaşmanın gerisinde değil üzerinde olduğu bir dyke hattıyla, kentin suyla olan ilişkisinin korunduğu yeni bir kıyı düzenlemesine gidilmiştir. Mevcut 100.000 m2 alan, yeni kent merkezi düşünülerek kültürel, konut ve ticari birimler arasında paylaştırılmıştır. Program önce yapıtaşı olan birimlere ayrılmış, daha sonra birimlerin karmaşık fonksiyonu yansıtacak bir biçimde cephede, kesitte ve planlarda dağılması için iç strüktür arayışına gidilmiştir. Bunun için bendin arkasında ve toprak altında kalan bazaya metro ve otoparklar konulmuş, servis çekirdeklerinden doğan bir sistemle birimler yerleştirilmiştir. Bendin arkasında ve önünde kalan alanlar kamusal açık alanlar olarak tariflenerek yeni kent merkezini oluşturmak amaçlanmıştır. Bendin arkasında kalan kentsel peyzaj ve göle deniz ulaşımını etkin kılmak için hidrolik kapaklar düşünülmüştür. Bendin önünde kalan alanlarda, su akımını tetikleyecek kanallar açılmış, bu kanalların ayırdığı parseller dış mekanlar olarak tariflenmiştir.

Haber Mimarlık » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler