Han, Kervansaray ve Taş

Yayın tarihi: 20.06.2008

Han, Kervansaray ve Taş

    

29-30 Kasım

Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından düzenlenen “Hanlar ve Kervansaraylar - Geleneksel ve Modern Mimaride Taş” sempozyumu, başlıktan da anlaşılacağı üzere, iki ana temadan oluşuyor: Sempozyumda Anadolu’nun geleneksel yapı stokunun önemli bölümünü oluşturan hanlar ve kervansaraylar çeşitli altbaşlıklar (tipolojiler, tasarım ilkeleri, malzeme ve yapım teknikleri, taşın kullanım biçimleri ve günümüze dair öneriler) altında ele alınırken; taşın tarihsel süreç içerisinde ocaktan yapıya doğru evrilen geleneksel üretim teknikleriyle ilişkisi ve Anadolu Türk Yapı Sanatı’ndaki yeri tartışılıyor.

0242 237 86 92

www.antmimod.org.tr

Haber Mimarlık » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler