Berlin Merkez Garı Lehrter Bahnhof

Yayın tarihi: 08.12.2006

Berlin Merkez Garı Lehrter Bahnhof

 

Lehrter Bahnhof ilk olarak 1871’de inşa edildi. İkinci Dünya Savaşı’na dek önemini koruyan istasyon Almanya’nın bölünmesiyle işlevini yitirdi ve 1952’de işletmeye kapatıldı. 1959 yılında da yıkılarak ortadan kaldırıldı. Ülkenin birleşmesinin ardından kentin bir merkez garı gereksinmesi doğunca yeniden yapımına başlanan garı von Gerkan, Marg und Partner projelendirdi. Yapı Mayıs 2006’da kullanıma açılmış bulunuyor.

 

 

İşveren:

Deutsche Bahn AG

Tasarım:

Meinhard von Gerkan, Jürgen Hillmer

Tasarım ekibi:

Jens Kalkbrenner, Manfred Stanek

Strüktür mühendisliği:

Schlaich Bergermann und Partner; IVZ/Emch+Berger

Aydınlatma tasarımı:

Peter Andres + Conceptlicht GmbH

Teknik yapı ekipmanları:

Brandi IGH

Yarışma tarihi:

1993 (birincilik ödülü)

İnşaat süreci:

1996-2006

Toplam alan:

175.000 m2 (beş farklı ulaşım kotunun toplamı)

Yerleşme alanı:

100.000 m2

 

 

 

Tiergarten’daki tarihi alanında, Humboldthafen’ın batısında, Avrupa’nın uzun mesafe kullanımlı en büyük tren istasyonu olan ve hem bölgesel hem de yerel ulaşıma hizmet eden yeni Berlin Merkez Garı, Mayıs 2006’da kapılarını açtı. Garda, InterCityExpress servisinin kuzey-güney yeraltı hattıyla doğu-batı hattı, her iki yöne de çalışan banliyö hatları ve kuzeyden güneye ulaşan metro bağlantıları bulunuyor.

 

Projeye göre, kuzey-güney hattı, zemin kotunun 15 m altında, bir tünelin içinden ve aynı zamanda Spree Nehri ile Tiergarten’ın da altından geçiyor. Uzun mesafe yolculuklarına hizmet veren sekiz adet peron ile uzun mesafe ve bölgesel ulaşım amaçlı dört adet peronu içeren bir istasyon ve aynı zamanda doğu platformuna paralel giden yeni U5 metro hattının istasyonu da burada konumlanmakta. Doğu-batı hattı sokak kotunun 10 m yukarısına yükseltilirken, önceki demiryolu güzergahlarıyla da bağlantısı kurulmuş.

 

Toplam dört adet uzun mesafe demiryolu hattı ve iki adet şehir hattı, yeni inşa edilen dört kent demiryolu köprüsü üzerinden işlemekte. Tahminlere göre, Berlin’e ve Berlin’den yapılan yıllık uzun mesafe yolculuklarının hacmi 2010’a kadar yaklaşık 50 milyon yolcuya ulaşacaktır. Berlin’i çevreleyen alanlardaki trafiği de kapsamak üzere, bölgesel ulaşımda yaklaşık 85 milyon yolcu beklenmektedir. Lehrter Bahnhof ulaşımının planlayıcıları ise toplamda, yıllık 30 milyon ve günde yaklaşık 25.000 yolcu olarak hesap etmişlerdi. Gar, Spreebogen’in güneyindeki devlet yönetim bölgesine yakınlığıyla da ek bir önem kazanmaktadır.

 

Lehrter Bahnhof’un ana tasarım ilkesi, kentsel alandaki mevcut demiryolu bağlantılarının net olarak vurgulanmasıdır. Geniş, hafif ağırlıklı cam çatılar ve garla kesişen iki adet ofis binası ise bu yaklaşımın mimari yansımalarıdır.

 

Garda trafik hattı üç ayrı kotta düzenlenmiş: -2 kotunda, kuzey-güney yönünde çalışan bölgesel hatlar ve uzun mesafe hatları, U5 metro hattı; ±0 kotunda, toplu taşıma, bireysel ulaşım (sokaklara bağlantı, kısa süreli araba parkı), bisiklet ve yaya yolu, turistik amaçlı otobüs ve gemiler için bağlantı;

+1 kotunda, kentiçi demiryolunun uzun mesafe ve bölgesel hat bağlantıları ile S3, S5, S6, S7 numaralı bağlantıları konumlanmaktadır.

 

Yeni gar, yemek ve satış işlevlerine tahsis edilen yaklaşık 15.000 metrekarelik alan, iki bina bloğu içinde 50.000 metrekare ofis alanı, 21.000 metrekare sirkülasyon alanı ve demiryolu işletmesine ayrılan 5.500 metrekarelik alandan oluşan toplam 175.000 metrekarelik bir yüzölçümüne sahiptir. Platformlar 32.000, garajlar ise 25.000 metrekarelik bir alanı kaplamaktadır.

 

Camlı mekanlar

Yaklaşık 321 m uzunluğa sahip hafif ağırlıklı, cam kaplı bir çatıyla örtülü peronlar holü 430 m uzunluğunda olup doğu-batı doğrultusunda konumlanmaktadır. Hol, konum ve dizilişleriyle garın yeraltında bulunan kuzey-güney bölümünü tanımlayan iki bina bloğuyla kesişmektedir.

 

Kuzey-güney istasyonu holü, 45 m genişliğinde ve 159 m uzunluğunda olup bu iki bina bloğunun arasında konumlanmıştır ve tonoz biçimli bir cam çatı strüktürüyle örtülüdür. Kuzey-güney aksında yer alan giriş holünün cam çatısı bina bloklarının yan yüzlerine bitiştirilmiştir. Çatının tonoz biçimli cam yüzeyi, iki binanın dış taşıyıcı strüktürüne yaslanan 4,70 m yüksekliğindeki kirişlerle taşınmaktadır.

 

Doğu-batı peron holünün örtü strüktürü

Üst kot, doğu-batı doğrultusunda işleyen kentsel demiryolu hatları ile bunların arasında konumlandırılan toplam altı hat ve üç peron, hafif konstrüksiyonlu bir kabuk ile kolon kullanılmaksızın geçilmiş, üç yönde tonozla örtülü bir mekan olarak çözümlenmiştir.

 

Kemeri oluşturan demir çubuklar 1,50 m ve 1,70 m aralıklarla uzunlamasına yerleştirilmiş, araya konan (diğer yöndeki) uzunlamasına çubuklarla birlikte, kareye yakın forma sahip bir modül oluşturulmuştur. Camla kaplanan bu modüllerin her biri diyagonal olarak çelik halatlarla desteklenmiştir. Tonoz kombinasyonları, uzunlamasına kirişler ve çapraz çelik halatların birlikteliğinden kabuk benzeri bir strüktür meydana gelmektedir.

 

Havalandırma, doğal hava akımını sağlayacak şekilde düşünülmüştür. Cam çatının eğri formunun da desteklemesiyle, iç mekanda ısınan hava yükselmektedir. Temiz ve serin hava etek kısmından binaya girerken, içerideki sıcak ve kullanılmış hava mahyalardaki storlardan dışarı çıkmaktadır.

 

Doğu-batı aksındaki çatı strüktürü için tek katmanlı cam kaplama kullanılmıştır; ancak, iç mekandaki havanın iyileştirilmesi için kullanılan camlar güneş kırıcı niteliktedir. En etkili güneşlenme açısına sahip olan alanda, çatının güney yüzünün yaklaşık yüzde 8,4’ü platform alanına ek gölgelenme sağlayan fotovoltaik modüllerle kaplıdır.

 

Peronlar holü ve kaide kesimi

Haç formlu gar, binanın çapraz kirişleriyle taşınan sokl ya da kaide kesimine oturmaktadır. Dörtgen planlı sokla, kat bağlantılarıyla dört yandan da ulaşılabilir ve sokak kotunun 4,43 m yukarısında, sirkülasyon alanlarından belirgin olarak ayrılmış açık bir alana sahiptir. Kent planlama bağlamında, binanın sokl kısmında bulunan bölümleri, haç formlu salon ile kent arasında bir bağlantı oluştururlar. Servis işlevleri soklun doğu ve batı bölümlerinde toplanmıştır. Alışveriş için ayrılan alanlar çoklukla

-1 ve ±0 kotlarının batı kanadında yer alır. Demiryoluna özel kullanım alanları ise -0,5 kotundaki asma katta bulunmaktadır. İstasyonun kontrol noktası da yine bu bölümdedir.

 

Haçvari salonun merkezinde, günışığının alt kotlardaki platformlara da ulaşmasına izin verecek şekilde -mekansal açıklık ve kolay yönlenmeye yardım eden- çatı örtüsünün her seviyesinde geniş açıklıklar oluşturulmuştur. Birçok merdivene ek olarak, çelik-cam strüktürlü altı adet panoramik asansör, kuzey-güney istasyonu platformlarına ve doğu-batı şehir hattı platformlarının her kotuna doğrudan bağlantı sağlamaktadır.

 

Tak yapılar

46 m yüksekliğindeki iki adet bina bloğu, garın ana holünün hafif ağırlıklı görünümünü yansıtan kafes strüktürlü cepheleriyle doğu-batı demiryolu hattına bağlantı oluşturur. Binaların taşıyıcı çelik strüktürleri, cephe hizasında görülebilecek şekilde konumlandırılmış olup kuzey-güney istasyon holünü tanımlamaktadır. Binaların dış cepheleri, ±0 ve +4 kotları arasında salonun dış duvarları görevini üstlenerek garın salonuyla bir bütünlük kurar.

 

Gar ve bina blokları, çevrelendikleri kentsel alana gönderme yaparlar. Bina ve ana salona girişlerin kotu sokak kotuyla aynıdır. Ön taraflardaki girişler, ön avlu ile kuzeye ve güneye bağlanır. Bina blokları, belirgin bir biçimde iki ayrı işlevsel alana bölünmüştür. Demiryoluyla ilişkili ticari alanlar, yeme-içme alanları ve servisler alt kotlarda, ±0 ve +0,5 kotlarında konumlandırılmıştır. Binalardaki on katın üstten dokuzu esnek ofis kullanımı için tasarlanmıştır.

1,45 metrelik cephe gridleri planda esnek bölümlenmeye olanak tanımıştır. Merdivenler iç mekanda konumlandırılarak sadece kullanıcıların yararlanması sağlanmıştır.

 

 

 

 

 

 

Mimarlık » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler