Merkez Garaj ve Ofis Binası Ansfelden, Yukarı Avusturya

Yayın tarihi: 11.04.2007

Merkez Garaj ve Ofis Binası Ansfelden, Yukarı Avusturya

 

Türkiye’de kamunun proje elde etmek için seyrek başvurduğu yarışma mekanizması özellikle Almanca konuşan ülkelerde sık sık gündemde. Bu yapının tasarımı da böyle bir yarışma sonucunda elde edilmiş.

Fotoğraflar: Hertha Hurnaus

 

 

Mimarlar:

Caramel Architekten ZT – Gmbh (Günter Katherl, Martin Haller, Ulrich Aspetsberger)

Proje yönetimi:

Alexa Zahn

Malsahibi:

Land OÖ

Strüktür mühendisliği:

h+w statik

Teknik servisler:

Allprojekt

Yükleniciler:

Fa Traussner (inşaat)

Fa Haslinger (çelik konstrüksiyon)

Fa Aquarex (membranlar ve çatılar, pnömatik paneller)

Fa Payreder (demirci)

Fa Peiniger (döşeme)

Fa Supanz (teknik donatım)

Yarışma tarihi:

2002 (birincilik ödülü)

İnşaat başlangıç tarihi:

Mayıs 2005

İnşaat bitiş tarihi:

Ekim 2006

Toplam hacim:

yak. 25.800 m3

Kat alanı:

yak. 4400 m2

(3500 m2 yapı +

1050 m2 avlu)

Kullanım alanı:

yak. 4050 m2

 

 

Ansfelden’de konumlanan yapının projesi Yukarı Avusturya eyalet yönetimi tarafından düzenlenen ve sınırlı sayıda projenin davetli olduğu mimari tasarım yarışmasının sonucunda elde edilmiştir. Ofis binası ve garaj olarak projelendirilen kompleksin lineer planlı olması yarışma şartnamesinde özellikle belirtilmişse de, Viyanalı mimarlık ofisi Caramel’in önerisi, saydam üst örtülü bir iç avlu etrafında örgütlenen mekanlarıyla U planlı bir yapı tasarlamak biçiminde olmuştur.

 

Bina programı; 65 çalışana ev sahipliği yapan iki katlı ofis binası; üç büyük bakım-onarım parkuru, araç vinçleri, fren muayene istasyonundan oluşan dokuz sahalık garaj; ek işlikler (toplam kullanım alanı: 1335 m2: demirci ve kalaycılar, elektrik tesisatçıları, tamirhaneler ve yedek parça servisleri); özel servis birimleri (toplam kullanım alanı: 200 m2: kumlama ve boyama kabinleri); depolar (toplam kullanım alanı: 1053 m2); işliklere tahsis edilen yarı açık alanlar (toplam kullanım alanı: 1162 m2); açık arttırmaların gerçekleştirildiği yarı açık alanlar (toplam kullanım alanı: 282 m2) ve iş parkından meydana gelmektedir.

 

Kompleksin ön tarafında konumlandırılan iki katlı bina depolara tahsis edilmiştir. Yapı, gün ışığının cam takviyeli plastik kapılar aracılığıyla içeriye alındığı

20 metre genişliğinde bir salon olarak tanımlanabilecek doğu garajına bağlanmaktadır. İki katlı ofis binası iş parkının önüne yerleştirilen garaj salonunun ardında konumlandırılmıştır. Batı kanadında, ofis birimlerinin yanısıra çalışanlar için soyunma odaları, WC’ler ve özel servis birimleri (kumlama, boyama kabinleri vb.) yer almaktadır.

 

Kompleksin depolarla yangın duvarları dışında kalan bölümleri prefabrik çelik kolon ve kirişlerle çelik kafes sistemine uygun olarak inşa edilmiştir. Yapının inşaatı sert kış koşullarına rağmen

18 ayda bitirilebilmiştir. Toplam 367 ton çelikle inşa edilen yapıda 20 metrelik açıklıkları geçebilmek için 1,6 metrelik döşeme kirişleri kullanılmıştır.

 

Mikalı demir oksit boya uygulamasıyla cephelerin metal vurgusu artırılırken, yarısaydam cam takviyeli plastik kapı elemanları ve cam yüzeylerle tam bir kontrastlık sağlanmıştır. Farklı renk ve dokudaki malzemelerle yaratılan kontrastlar binanın içinde ve dışında etkisini yoğun olarak hissettirir.

 

24 adet cam takviyeli plastik kapı yarı dairesel formlu kapı kasalarına oturacak şekilde sabit cam yüzeylerin arasına yerleştirilmiştir. Çatıda, sağır cephede ve kapı kasalarında kullanılan siyah sentetik membran (EVA) yapıya homojen bir görünüm kazandırmaktadır. Ankraj somunları ise cephelerin plastisitesini artıran unsurlar olarak öne çıkmaktadır.

 

Çelik konstrüksiyonla inşa edilen iş parkında 6x20 metrelik mekanların üst örtüsü, formları 0,05 bar hava basıncıyla sabitlenen çift katlı pnömatik panellerden (kemer yüksekliği: 1,25 m) oluşmaktadır. Yarısaydam ETFE membranlardan oluşan pnömatik paneller 0,25 mm kalınlığında olup yaklaşık 14 ton yük (maksimum yük taşıma kapasitesi 30 ton) taşımaktadır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mimarlık » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler