“Zorzilik” ve Mimarlık Üzerine Güncel Gözlemler

Yayın tarihi: 20.06.2008

Atelier Bow-Wow Tokyo’da Nohut Oda Bakla Sofa

    

 

10. İstanbul Bienali, Hou Hanru’nun küratörlüğünde çizilen kavramsal çerçevede “modernleşme sorununu acil bir mesele” olarak gündemine alırken; bu çerçeveyi tanımlayan metinde geçen “İstanbul’un kentsel ve mimari koşullarını keşfetmek, bu bienalin anlayışının çıkış noktası ve merkezi referans noktası haline geldi” ifadesiyle, çağdaş sanatın bu sorunla yüzleşme alanlarını sergi mekanlarının ötesinde, kentin kendisi olarak belirliyor: “Kültürel, toplumsal ve hatta siyasi deneylerde bir öncü olarak çağdaş sanat şehirle ilişki kurmalı, bu ilişki sayesinde bienal, yeni bir gerçeklik içerisinde taze enerji ve önem kazanabilir.”

 

10. İstanbul Bienali’ne Tokyo’dan davet edilen ve bir mimarlık atölyesi olan Atölye Bow-Wow (Atelier Bow-Wow), Bienal’in “sanatın kentsel mekanı geçici işgalinin, ‘Geçici Özerk Alanlar (G.Ö.A)’ yaratma imkanının göstergeleri” olarak düşünülmüş olan “özel projeler” kapsamında, muhteşem bir Boğaz manzarasına hakim Tophane sırtında gerçekleştirdikleri –bienal kataloğunda Türkçe’ye “Boğaz Arazileri” olarak çevrilen, ama “Boğaz Paylaşımları” gibi düşünüldüğünde, arsadan çok ilişkiselliğe işaret eden– “Bosphorus Commons” adlı mimari tavırları, bize göre –adına iş, yerleştirme, çalışma ya da proje, ne denilirse denilsin– Bienal’in, çağdaş sanat kanalıyla içine doğduğu modern hallerle yüzleşebilen en iyi bahanelerinden birisi. “Bosphorus Commons”, aslında Atölye Bow-Wow’un İstanbul’la ilk karşılaşması değil. İlki Eidgenossische Technische Hochschule Zurich (ETH Zürih) ve İstanbul Bilgi Üniversitesi Mimari Tasarım Yüksek Lisans Programı işbirliğiyle 13-19 Mayıs 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilen; yürütücüleri arasında, ETH Zürih’te konuk profesörlük yapan, Atölye Bow-Wow’un kurucularından Momoyo Kaijima’nın da bulunduğu “Housing Profiles in Istanbul” başlıklı atölye çalışması sırasında gerçekleşti. Bu atölye çalışması nedeniyle yaptığımız ortak çalışmalar esnasında Momoyo Kaijima’yı yakından tanıma fırsatımız oldu. 1969 Tokyo doğumlu Momoyo Kaijima ve eşi 1965 Kanagawa doğumlu Yoshiharu Tsukamoto, Tokyo’da 1992 yılında kurdukları Atölye Bow-Wow ile bienallerden atölye çalışmalarına, yayınlara ve  yapılara uzanan geniş bir yelpazede, hem teorik hem de pratik olana değerek ve mimarlık alanı içinden geçerek üretmeye başlamışlar. Bir mimarlık atölyesinden çoğunlukla talep edilen artistik duruş ve söylemle hiç ilgili değiller; öyle ki temsiliyet ile aralarına koydukları bu mesafeyi, Türkçe’ye “hav hav” olarak çevirebileceğimiz “bow-wow”u atölyelerinin ismi olarak benimseyişlerinden sezmek mümkün. Dahası, kentin her noktasına fütursuzca girip çıkan; bir sesin, kokunun, ışığın peşine delicesine bir merakla takılan ve öyle dimdik, mağrur bir edayla değil, neredeyse dili dışarıda koşturarak yetişmeye çalışan ve hatta yetişmeye çalıştığı şeyi tam olarak kestiremeyen, ama bir şekilde uyarılmış bir mimarlık atölyesi olmayı seçmiş Atölye Bow-Wow. “Kiosk for vegetables” (1992), “Public Kitchen Operation” (1994), “Ani House” (1998) ve “Mini House” (1999), Atölye Bow-Wow’un mimari iradesini ve tavrını ortaya koyduğu projelerden bazıları.

 

Mimarlık eğitiminde de aktif rol alan Atölye Bow-Wow, Yoshiharu Tsukamoto’nun Tokyo Institute of Technology’deki tasarım stüdyosu ile Momoyo Kaijima’nın Tokyo Tsukuba Üniversitesi’ndeki tasarım stüdyosunda öğrencileriyle birlikte yürütülen, hem araştırma ve analize, hem de mimari tasarım ve detaya yönelik tüm çalışmalarıyla bu alanda da oldukça dinamik bir profil çiziyor. Made in Tokyo (2001), Pet Architecture Guide Book (2001), Contemporary House Studies (2004), Bow-Wow from Post Bubble City (2006) ve Graphic Anatomy: Atelier Bow-Wow (2007), Atölye Bow-Wow’un mimari tavrını destekleyen düşüncenin araştırılmasına yönelik yayımladıkları çalışmalar arasında yer alıyor.

Araş.Gör. Işıl Uçman Altınışık, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi; Öğr.Gör. Murat Burak Altınışık, Kocaeli Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi.

 

Görsel malzeme: © Atelier Bow-Wow

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler