Sanat Hayatı İçerir mi (Sergi Eleştirileri, 1987-2000)

Yayın tarihi: 26.10.2006

Sanat Hayatı İçerir mi? (Sergi Eleştirileri, 1987-2000)

    

Necmi Sönmez

Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, Eylül 2006, 300 s.

 

Sanat Hayatı İçerir mi?, sanat eleştirmeni, küratör Nemci Sönmez’in klasik modern ustaları, uluslararası ve Türk çağdaş sanatçıları, güncel sergileri ve fotoğrafik imgeleri inceleyen sergi eleştirilerinden meydana gelen bir derleme kitap. Avrupa sanat ortamı için geç 1980’ler, merkez-cinsiyet-kimlik kavramlarının alabildiğine sorgulanmaya başlandığı, farklı eleştirel perspektiflerin serpilip büyüme imkanı bulduğu bir geçiş dönemiydi; bu kitabı oluşturan metinlerin ortak noktası ise sözkonusu döneme çeşitli vesilelerle tanıklık ediyor olmaları. 1987-2000 tarihleri arasında kaleme alınmış metinler seçkisi, Matisse, Paul Klee, Ljubov Ppova gibi klasik modernlerden, Thomas Bayrle, Tony Oursler, Joseph Kosuth gibi uluslararası çağdaş sanatçılardan, Tiraje Dikmen, Albert Bitran, Füsun Onur, Ayşe Erkmen gibi çağdaş Türk sanatçılara; “Manifesta” ve “documenta” gibi uluslararası güncel sergilerden, Manuel Alvarez Bravo, Man Ray ve Lütfi Özkök’ün fotoğrafik çalışmalarına varan bir çeşitlilikte sanata odaklanıyor. Metinler şu ana başlıklar altında toplanmış: Klasik Modern Ustalar; Uluslararası Çağdaş Sanatçılar; Çağdaş Türk Sanatçıları Üzerine; Uluslararası Güncel Sergiler; Fotoğrafik İmgeler Üzerine.

 

Yayın » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler