Özel Hayatın Tarihi Feodal Avrupa’dan Rönesans’a, 2. Cilt

Yayın tarihi: 07.11.2006

Özel Hayatın Tarihi: Feodal Avrupa’dan Rönesans’a, 2. Cilt

 

Philippe Aries, Georges Duby

Çeviren: Roza Hakmen, YKY, İstanbul, Eylül 2006, 671 s.

 

Toplumsal ve fiziksel çevrenin tarihi özellikle “sokaktaki insan”ı merkeze alarak sadece birkaç onyıldır yazılıyor. Siyasal ve askeri etkinliklerin anlatımından ibaret olmayan bir tarihe yeni yeni alışıyor dünya. Georges Duby ve Philippes Aries gibi iki ünlü Fransız tarihçinin yönetiminde hazırlanan beş ciltlik kolektif bir yapıt olan “Özel Hayatın Tarihi”, bu alanda yol açan, dönüm noktası niteliğinde bir ürün. İlk yayımından bu yana güncelliğini hala koruyor. Kitap, Roma İmparatorluğu’ndan bugüne, uygarlıklar, kültürler, çağlar boyunca yaşanan değişimleri gündelik yaşam pratikleri bağlamında anlatıyor. Kitabın yanıt aradığı sorular, eski dünyada farklı toplumsal gruplar ve cinsiyetler açısından hayat nasıldı, yaşama ve davranış normları nelerdi, düşünce ve duygular nasıl biçimlendi, evlilik, cinsellik, kadının ailede ve toplumda yeri, iffet, gebelikten korunma, doğum, dinsel ritüeller ve mimarinin toplumsal alana ilişkin verdiği ipuçları hangileridir gibi başlıklar halinde sıralanabilir.

Birinci cilt, pagan Roma’dan başlayarak 1000 yılına kadar olan dönemi kapsıyor. İkinci cilt ise feodal Avrupa’dan Rönesans’a kadar olan dönemi ele almakta. Henüz yayımlanmamış olan üçüncü cilt Rönesans’tan Aydınlanma’ya, dördüncü cilt Fransız Devrimi’nden Birinci Dünya Savaşı’na, son cilt ise Birinci Dünya Savaşı’ndan bugüne kadar uzanan dönemleri kapsayacak. Kitabın tüm ciltlerinin özgün dönem görselleriyle desteklenmiş oluşu, ortaya çok yararlı ve kolay kavranabilir bir çalışma çıkmasını sağlıyor. 

 

Yayın » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler