Tarih Sahneleri, Sanat Müzeleri 1 Müze ve Modernlik

Yayın tarihi: 08.12.2006

Tarih Sahneleri, Sanat Müzeleri 1: Müze ve Modernlik

 

Ali Artun

İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, 347 s.

Tarih Sahneleri, Sanat Müzeleri 2: Müze ve Eleştirel Düşünce

 

Ali Artun (editör)

Çevirenler: Renan Akman, Esin Soğancılar, Tanıl Bora, Elçin Gen, Ufuk Kılıç, Kemal Atakay, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006, 319 s.

 

 

Modernliğin kuruluşunda müzenin rolü yaşamsaldır: Evrensellik ve bireysellik müzede canlandırılır; ulusa, devlete ve kamuya ait düşünceler müzede cisimleşir; yurttaş müzede terbiye edilir; akıl ve tarih müzede sahnelenir; sanat ve sanat tarihi burada “icat” olunur.

 

Müze ve Modernlik, müzeleşme ve modernleşme süreçlerinin etkileşimine bakıyor, müzeyi vareden güçlerin ve bu arada küratörlerin, mimarların ve tasarımcıların izini sürüyor. Ama hepsinden önce, efsanevi İskenderiye Müzesi’nden başlayarak, Antik dönem ve Rönesans müzelerine değiniyor, nadire kabinelerinin ve ardındaki kültürel talepleri sorguluyor, müzenin öntarihine değiniyor. Müze ve Modernlik eleştirel bir müze profili, bir tür genel müze kavramı kılavuzu. Bir yandan da yeni müzeolojinin kaynaklarını aydınlatıyor.

 

Günümüzde müzeyle ilgili kuramlar en az müzelerin kendisi kadar canlı ve çeşitli. Eleştirel düşüncenin etkin bir damarını oluşturuyorlar. Müze ve Eleştirel Düşünce, çağdaş müzeciliğin tekrar tekrar başvurduğu kimi metinlerden oluşan bir seçki sunuyor.

Bu metinler modern toplumsal ve siyasal hayatın, modern kültürün ve kentleşme hareketlerinin müzedeki temsillerini inceliyor. Sözkonusu yazılarda Louvre, Orsay Müzesi, Pompidou Merkezi, Tate galerileri, New York Modern Sanat Müzesi, Metropoliten Müzesi ve daha birçok örnek Batı müzesi ele alınarak, onların ardındaki yaklaşımlar ve tarih aydınlatılıyor. Bir anlamda sanat yönetimini belirleyen ve sanatı kamusallaştıran politikalar tartışılıyor.

 

Yayın » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler