Albert Gabriel (1883-1972) Mimar, Arkeolog, Ressam, Gezgin

Yayın tarihi: 08.12.2006

Albert Gabriel (1883-1972) Mimar, Arkeolog, Ressam, Gezgin

 

Pierre Pinon (küratör) YKY, İstanbul, 2006, 439 s.

 

 

Aynı adlı serginin kapsamlı ve yararlı kataloğu olan kitap, çeşitli bilim adamlarının yazdığı makalelerle Türkiye’de de çalışıp ürünler vermiş Gabriel’in etkinliklerinin genel bir döküm ve irdelemesi niteliğinde.

Bu önemli kişilik hakkındaki ilk ciddi ve ayrıntılı çalışma olduğu da söylenebilir. Gabriel Türkler’in de yakından tanıdığı bir kişilik. Orta ve Doğu Anadolu ile Bursa’daki Türk dönemi yapılarına ilişkin bir “corpus” oluşturan üç anıtsal kitap hazırlamıştı. Kitabın ilginç tarafı, ilgili serginin de küratörü olan Pinon’un bu önemli kişiliği anlatırken, birden fazla yerde itinayla tırnak içine alarak onun “Türk” mimarisini incelediğini vurgulama ihtiyacını duyuşu. Bunun ne anlama geldiği okuyucuya bırakılmış olsa gerek. Örneğin, buradaki yapılar sözkonusu olduğunda Türk sıfatının tartışmalı olduğunun ima edildiğini düşünebiliriz. Kuşkusuz böyle bir mimarlık tarihi tartışması yapmak mümkündür. Ulusallık terminolojisinin geçerli olmadığı bir dönemin ürünlerini ulusallık ifadeleriyle etiketlemek tabii ki tartışmalıdır. Ancak, sözgelimi, Pierre Pinon böyle bir kullanımı yeğliyorsa, onun benzer biçimde benzer bir entelektüel dikkat göstererek, bir “Fransız” Ortaçağ mimarisinden de söz etmeme itinasını gösterdiğine inanmak isterdik. Hatta kendi kimliğini ve Gabriel’i bile “Fransız” olarak tanımlamak yanlış olurdu. Öyle ya, ne malum, belki de hem Pinon, hem de Gabriel, Breton veya Bask veya Korsikalı “Fransızlar” olabilirler. Örneğin, ana dili İtalyanca olduğu için Napoleon’un her seferinde “Fransız” diye tanımlanarak yazıldığı bir “Fransız” metni bilmiyorum. Pinon biliyorsa, öğrenmeye hazırım. Siyaseten doğruculuk iyidir de, özdeş her durumda aynı doğruculukla konuşup yazabilmek mümkün olsaydı... İşe yarar ve ciddi bir kitabı, saçma bir gündelik politik tartışma zeminine çekmenin ne anlamı olduğunu sormadan edemiyoruz. Eskilerin deyişiyle, Allah hepimize akıl fikir ihsan etsin. (Uğur Tanyeli).

Yayın » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler