Pierre Pinon’un, Uğur Tanyeli’nin Aralık 2006 sayısında Albert Gabriel kitabı üzerine yazdığı tanıtım yazısında bahsi geçen ifadelerin düzeltilmesi talebiyle gönderdiği metin

Yayın tarihi: 13.03.2007

Pierre Pinon’un, Uğur Tanyeli’nin Aralık 2006 sayısında Albert Gabriel kitabı üzerine yazdığı tanıtım yazısında bahsi geçen ifadelerin düzeltilmesi talebiyle gönderdiği metin:

    

Derginizin Aralık 2006 sayısının 128. sayfasında yayın tanıtımı bölümünde Uğur Tanyeli imzasıyla, “Albert Gabriel (1883-1972) Mimar, Arkeolog, Ressam, Gezgin” – Pierre Pinon (küratör) YKY, İstanbul, 439 s. başlığı ile bir tanıtım ve değerlendirme yazısı yayınlanmıştır.

 

Anılan değerlendirmede serginin küratörü Pierre Pinon’un Türk Mimarisinden bahsederken Türk kelimesini tırnak içerisinde kullanmış olduğundan bahisle “işe yarar ve ciddi bir kitabı, saçma bir gündelik politik tartışma zeminine çekmenin ne anlamı olduğunu sormadan edemiyoruz” demek suretiyle tarafımca küratörlüğü yapılan sergi ve kataloğu hakkında asılsız ve hakaret düzeyine varan yorumlarda bulunulmuştur.

 

Oysa ki adı geçen kataloğun ilerleyen sayfaları okunduğunda Türk kelimesinin tırnak içerisinde kullanılmasının nedeninin Albert Gabriel’in Anadolu Selçuklu ve Osmanlı Mimarisini değerlendirirken ısrarlı bir şekilde bu kavramlar yerine Türk kelimesini tercih etmiş olmasının ve bunun nedenlerinin değerlendirildiği açıkça görülebilecekken sayın Uğur Tanyeli’nin çok zorlama bir yorumla meseleyi politik bir platforma çekerek haksız ve asılsız yorumlarda bulunması tarafımı ziyadesiyle üzmüştür. Ekte sunulu katalog metinlerinden de anlaşılacağı üzerine Türk kelimesinin tırnak içerisinde yazılmasının nedeni Türk kavramını tartışmak değil tam tersine sergiye ve kataloğa adını veren Albert Gabriel’in bu konuda tartışma götürmeyen Türk ısrarını vurgulama arzusudur. Ve bu konuda Türk kelimesi adeta Albert Gabriel’den bir alıntı olarak kullanılmış ve bu amaçla tırnak içine alınmıştır. Ekte sunulan katalog metinlerinin de incelenmek suretiyle hakkımdaki haksız ithamları ve yarattığı mağduriyeti gidermek için derginizin gelecek sayısında ve aynı sayfada düzeltme metnimin yayınlanmasını Türk Basın Yasasının 14. maddesi gereğince talep ederim. Paris, 12 Şubat 2007/ Pierre Pinon.

 

Ek: “Albert Gabriel (1883-1972) Mimar, Arkeolog, Ressam, Gezgin”, s. 45-46. (s.45) Ulusal Türk Mimarisi – “Albert Gabriel’in bunca ünlenmesine yol açan yapıtının özü, Anadolu Selçuklu mimarisinin ve Yukarı Mezopotamya Artuklu mimarisinin incelemesidir. Gabriel Türkiye’de Müslüman mimarisini dört döneme ayırmıştır: Selçuklular dönemi, Bursa ve İznik’te ilk Osmanlılar, II. Bayezid’in hükümdarlığında İstanbul’da (fetih sonrası) ve Edirne’de Osmanlılar ve son olarak Sinan döneminde büyük İmparatorluk camileri. XVIII. ve XIX. yüzyıl eserlerini küçümsemiştir hep, ona göre fazlasıyla Batı esini vardır bu eserlerde, bunun da nedeni Hıristiyan azınlıkların olumsuz etkisidir. Bu değişim içinde, mimarileri birbirine bağlayarak, Türklerin kendilerine bağlı kaldıklarını kanıtlamak bir takıntı durumuna gelir Gabriel’de. Bir başka takıntısı da söz konusu dönemlerin her birinin yabancı etkilerinden nispeten bağımsız olduğunu göstermektedir. Gabriel’e göre, kendinden öncekilerin en büyük hatası, Selçuklu mimarisi üzerindeki Arap ve Pers etkilerini ve Osmanlı mimarisi üzerindeki Bizans etkilerini abartmış olmalarıdır. Kuşkusuz haklıdır, hatta Suriye’deki Memlük mimarisinin etkisini unutmuştur. Ama Türk mimarisinin bağımsızlığını ortaya koymaktaki arzusunda çok daha ileri gider.” (s. 46) “Öyle sanıyorum ki, Türk okulu desek daha doğru olacak.”

Yayın » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler