İslam Sanatı ve Mimarisi

Yayın tarihi: 16.10.2007

İslam Sanatı ve Mimarisi

    

Yayına Hazırlayanlar: Markus Hattstein, Peter Delius

Çeviren: Nurettin Elhüseyni, Literatür Yayıncılık, İstanbul, 2007, 640 s.      

 

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Türkçeye kazandırılan, her biri kendi alanında uzman 22 yazar tarafından kaleme alınmış ve 1000’den fazla fotoğraf, eskiz ve haritayla desteklenmiş İslam Sanatı ve Mimarisi; Ortadoğu, Kuzey Afrika, İspanya, Anadolu, Orta Asya, Hindistan ve Güneydoğu Asya’ya uzanan geniş bir coğrafyada çeşitli Müslüman bölgelerin ve hanedanların tarihsel gelişim seyrini izleyerek, farklı kültürel ve sanatsal formları üreten bir kültür coğrafyasının başlangıçtan günümüze aldığı halleri gözler önüne seriyor. Kitapta mimarlıktan başlayarak, dini komplekslerdeki yerleşim düzeni ile minare gibi temel mimari unsurlar, Özbekistan’da tuğla ve çini süslemeleri, Magrip’te geometrik bezemeler, İran’da parlak ifade biçimleri gibi farklı örneklerden hareketle kendi bölgesel yapı gelenekleri içerisinde ele alınırken; hat, bezeme, minyatür, seramik, mücevherat, metal işleme, kitap süsleme ve halıcılık gibi el sanatlarının İslam kültüründe edindikleri üslup zenginliği ortaya koyuluyor.

Yayın » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler