Ürgüp

Yayın tarihi: 03.09.2007
Renklerin Coğrafyası

ÜRGÜP

 Nevşehir’in 20 km. doğusunda olan Ürgüp, Kapadokya bölgesinin en önemli merkezlerinden. Göreme’de olduğu gibi tarihsel süreç içerisinde çok sayıda isme sahip olmuş. Bizans döneminde Osiana (Assiana), Hagios Prokopios; Selçuklular döneminde Başhisar; Osmanlılar zamanında Burgut Kalesi;  Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren de Ürgüp adıyla anılmış.

Ürgüp ve civarındaki ilk yerleşim antik adı ‘’ Tomissos’’ olan Damsa Çayı’nın doğusundaki Avla Dağı etekleri. Daha geç dönemlere ait en önemli kalıntılar ise Ürgüp kasaba ve köylerinde bulunan Roma dönemine ait kaya mezarları. Bizans döneminde de önemli bir dini merkez olan Ürgüp, köy, kasaba ve vadilerindeki kaya kiliselerin ve manastırların piskoposluk merkeziydi. 11. yüzyılda Ürgüp, Selçuklular’ın kentleri Konya’ya ve Niğde’ye açılan önemli bir kale konumundaydı. Bu döneme ait iki yapı kentin merkezindeki Altı Kapılı  ve Temenni Tepesi Türbeleri. Bir anne ve kızına ait olan ve 13. yüzyılda yaptırılan ‘Altı Kapılı Türbe‘, altı cepheli, her cephesinde kemerli pencereli ve üstü açık. Ürgüp’ün Temenni Tepesi’nde bulunan iki türbeden birinin, 1268 yılında Vecihi Paşa tarafından yaptırılan ve halk arasında ‘Kılıçarslan Türbesi’ olarak da anılan Selçuklu Sultanı IV. Rüknettin Kılıçarslan’a, diğerinin ise III. Alaaddin Keykubat’a ait olabileceği düşünülüyor. Ancak araştırmacılara göre bu olasılıklar oldukça zayıf.

1515 yılında Osmanlı topraklarına katılan Ürgüp, 18. yüzyılda Osmanlı Sadrazamı Damat İbrahim Paşa’nın Kadılık makamını doğduğu kent olan Nevşehir’e (Muşkara) bağlaması nedeniyle ilk kez ikinci planda kaldı. Şemsettin Sami 1888- 1900 yıllarında yazdığı Kamus-ül Alam adlı tarih ve coğrafya ile ilgili eserinde Ürgüp’te 70 cami, 5 kilise ve 11 kütüphane olduğunu belirtir.

Nevşehir’in 20 km doğusunda olan Ürgüp Kapadokya Bölgesi’nin en önemli merkezlerinden. Nevşehir’den otobüs, minibüs ve taksi ile Ürgüp’e ulaşabilirsiniz.

ST. THEODORE (TAĞAR) KİLİSESİ
Ürgüp- Kayseri yolunda 8.5 km. sonra sağa dönülüp 8 km. daha gidilince Ürgüp’ün Yeşilöz köyüne ulaşılıyor. Burada Kilise ‘T’ planlı, merkezi kubbeli. (Kubbe çöktüğünden camla kapatılmış.) Üst katta bulunan galeriye bir merdiven sayesinde çıkılıyor. Bu nedenle Kapadokya kiliseleri içinde tek örnek. Genelde resimleri iyi korunmuş olan kiliseyi üç sanatçı kendi stillerine göre farklı zamanlarda süslemiş. Aziz Theodore adına yapılmış olan Tağar Kilisesi, 11-13. yüzyıllara tarihlendiriliyor.PANCARLIK KİLİSESİ
Ortahisar kasabasının güneyinde, Ürgüp - Mustafapaşa yolunun sağındaki Pancarlık Vadisi’nde yer alıyor. Düz tavanlı tek nefli ve tek apsisli. Kilisedeki duvar resimleri daha çok yeşil zeminli ve oldukça iyi korunmuş. İlk bakışta kiliseyi iki farklı sanatçının farklı zamanlarda boyadığı düşünülse de sahneler ve tüm yazılar ayrı ayrı incelendiğinde aynı sanatçı tarafından süslendiği anlaşılmakta. Zengin İncil siklusunu içeren kilisede sahneler  frizler halinde  birbirini takip etmekte, frizin her iki yanını madalyonlar içinde aziz tasvirleri sınırlamakta. Pancarlık Kilisesi 11. yüzyılın ilk yarısına tarihlendiriliyor.

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler