BOLU

Yayın tarihi: 01.09.2006
BOLU, Batı Karadeniz bölümünde il

BOLU, Batı Karadeniz bölümünde il. Kuzeyde Zonguldak, Karadeniz, batıda Sakarya, Bilecik, güneyde Ankara, Eskişehir, doğuda Ankara ve Çankırı illeri arasında kalır. Yüzey Biçimleri: Engebeli il topraklarının yaklaşık üçte birini platolar, onda birini ovalar oluşturur. Kuzeyden güneye ve batıdan doğuya yükselen dağların en önemlileri; Batı Karadeniz kıyı dağları, Bolu Dağları ve Köroğlu Dağlarıdır. Dağlar üzerindeki önemli yükseltiler Naldöken tepesi (1.911 metre), Çele doruğu (1.980 metre), Harami tepesi (2.034 metre) ve Köroğlu tepesidir (2.499 metre). Ovaların en önemlileri Düzce ve Mudurnu ovalarıdır. Bolu ili akarsular bakımından zengindir: Büyük Melen, Küçük Melen, Aksu, Asar Suyu, Uğur Suyu, Bolu Suyu, Mudurnu Suyu, Ulusu, Mudurnu Çayı ve Göynük Suyu başlıcalarıdır. İl sınırları içindeki birçok gölden en önemlisi Abant Gölü’dür (1,25 km2); Çağa, Çubuk, Sünnet, Efferi, Yedigöller, Karamurat, Karagöl ve Gölköy ile Hasanlar baraj gölleri, diğer önemli göllerdir. Doğal güzellikleriyle ünlü olan ilde özel bir tarihsel ve doğal çevre koruma düzeni uygulanır. Yedigöller Ulusal Parkı başta olmak üzere Gölcük, Sünnet Gölü, Karagöl, Esentepe ve Cumayeri, önemli gezinti yerleridir. Ayrıca kaplıcalar ve Karadeniz kıyısında plajlar vardır. İklim, Bitki Örtüsü ve Yaban Hayat: Bolu, iklim bakımından bir geçiş kuşağı özelliği taşır. Karadeniz iklim yapısı ile birlikte, İç Anadolu ve Marmara iklim özellikleri bölgede etkisini duyurur. Kıyıda yazlar serin, kışlar ılık; güneyde yazlar kurak, kışlar sert geçer. Yıllık yağış ortalaması 1.084 mm’ye dek yükselir. Rüzgârlar batı ve güneybatıdan eser. Bitki örtüsü kıyı kesimlerinde maki toplulukları; sıradağlarda kayın, gürgen, kestane, ıhlamur, meşe; daha yükseklerde ise iğne yapraklı ağaçlardan oluşur. İl ormanlarında rastlanan geyik soyunun tükenmemesi için çalışmalar yapılmaktadır. Göl ve akarsularda tatlısu balıkları; ayı, domuz, tilki, kurt, sincap, karaca ve tavşan gibi orman hayvanları ve çeşitli av kuşları sıkça rastlanan türlerdir. Ekonomi: İldeki en önemli etkinlik, tarımdır. Başlıca tarım ürünleri patates, mısır, şekerpancarı, arpa, fındık ve elmadır. Eskiden çok aranan Düzce tütünü sonradan önemini yitirmiş; yerini, giderek fındık üretimi almıştır. Bununla birlikte Düzce’de bir yaprak tütün işletmesi vardır. İlin ekonomisinde hayvancılık önemli yer tutar. Sığır besiciliğinin yanı sıra, küçükbaş hayvan (koyun, kıl keçisi, Ankara keçisi) yetiştirilir. Ayrıca tavukçuluk, arıcılık ve ipek böcekçiliği yaygındır. Ormancılık ve madencilik (linyit) önemlidir. İlin sanayii, özellikle tarım ve orman ürünlerinin işlenmesine dayalı tesislerden oluşur. Başlıca sanayi ürünleri makarna, süt ürünleri, kereste, kaplama, tarım alet ve makineleri, yedek parça ve çimentodur. Turistik Yerler: Bolu ve yöresi: Bolu şehrinde Yıldırım Bayezid’in yaptırdığı Orta Hamam (1389), 1805’te inşa edilen Taş Han, cami, medrese ve hamamdan oluşan Yıldırım Bayezid Külliyesi (1382, 19. yüzyıl sonunda yeniden inşa edilmiş), Çakmaklar orman içi dinlenme yeri, Bolu şehrine 14 km uzaklıkta Gölcük orman içi dinlenme yeri. Akçakoca ve yöresi: Akçakoca kıyılarında plajlar ve yaz turizmi, Akçakoca şehrinin 3 km kadar batısında Ceneviz Kalesi, şehre 15 km uzaklıkta Şifalısu orman içi dinlenme yeri. Düzce ve yöresi: Düzce şehrine yaklaşık 7 km uzaklıkta, Konuralp Beldesi’nde İlkçağ yerleşmesi (Kieros, Prusias; Prusias Tiyatrosu, I. yüzyıl; mermer köprü), Konuralp’te Bizans surları kalıntısı, Konuralp’te Osmanlı dönemine ait suyolları, hamam ve Konuralp Camii (1323). Göynük ve yöresi: Göynük şehrinde Süleyman Paşa Camii (1331-1335), kasabaya 30 km uzaklıkta Sünnet Gölü orman içi dinlenme yeri. Mudurnu ve yöresi: Bizans’ın Bursa tekfuru tarafından yaptırılan Mudurnu Kalesi, kasaba merkezinde cami, hamam ve medreseden (günümüze ulaşamamıştır) oluşan Yıldırım Bayezid Külliyesi (1328), ilçe sınırları içinde, turizm açısından önemli olan Abant Gölü. Seben ve yöresi: Seben’e bağlı Çeltikderesi Köyü’nde, bir dönem cami olarak kullanıldıktan sonra terk edilen Çeltikdere Kilisesi. Yığılca ve yöresi: İlçe sınırları içinde Yedigöller Millî Parkı.

BOLU (14)

Bolu ilinin merkezi olan kent. Nüfusu 135.009 (2000). Tarih: 1325’te Osmanlı topraklarına katıldı. Osmanlılar döneminde Celâlî ayaklanmalarından büyük ölçüde zarar gördü. 1860’ta Kafkasya’dan göç eden Çerkezler bölgeye yerleştirildi ve 1864’te Kastamonu eyaletine bağlandı. II.Meşrutiyet’ten Cumhuriyet dönemine dek bağımsız sancak olarak yönetildi. Cumhuriyet’in ilânından sonra il merkezi olan kent, Millî Mücadele yıllarında yabancı işgaline uğramakla birlikte, daha çok, iç ayaklanmalardan oldukça etkilendi. Mondros Mütarekesi ve İzmir’in işgali sırası, kentte Mithat Kemal Bey’in başkanlığında Redd-i İlhak Cemiyeti’nin bir şubesi kuruldu; daha sonra bu örgüt, Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’ne dönüştü. 10 Ağustos 1920’de isyancıların eline geçen kent, 14 Ağustos’ta Şerif Bey (Güralp) komutasındaki birlikler tarafından geri alındı ve ayaklanmacıların çoğu affedildi. Güzel Sanatlar: Eski bir yerleşme olan Bolu şehrinde birçok tarihî kalıntı vardır. Bunların en önemlilerinden biri 130-138 yılları arasında İmparator Hadrianus’un yaptırdığı Antonios Tapınağı’dır. Osmanlı döneminden kalan önemli yapılardan biri de Yıldırım Bayezid Külliyesi’dir; 1382’de Yıldırım Bayezid tarafından yaptırılan külliye, cami, medrese, hamam ve 30 dükkândan oluşur. Orta Hamam da yine Yıldırım Bayezid tarafından 1389’da yaptırılmıştır. Kadı Camii (15. yüzyıl), Ilıc Camii (1511), Karaköy Cuma Camii (1562), Sultan Hamamı (16. yüzyıl), İmaret Camii (17. yüzyıl), kentte ve kent çevresindeki diğer önemli yapılardır.

BOLU

Yüzölçümü           :  8.320 km2

Nüfusu                 :  270.654 (2000)

İlçe sayısı             :  9

İl trafik kodu         :  14

BOLU’NUN İLÇELERİ

İlçe                                İlçe Nüfusu

Merkez                       135.009

Dörtdivan                        9.528

Gerede                         41.391

Göynük                         18.589

Kıbrıscık                          5.534

Mengen                        16.504

Mudurnu                       25.148

Seben                            8.871

Yeniçağa                       10.080

Toplam (2000):                 270.654

 

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler