BİNGÖL

Yayın tarihi: 01.09.2006
BİNGÖL, Doğu Anadolu’da, Yukarı Murat bölümünde il ve bu ilin merkezi olan kent

BİNGÖL, Doğu Anadolu’da, Yukarı Murat bölümünde il ve bu ilin merkezi olan kent. Kuzeyde Tunceli, Erzurum, doğuda Muş, güneyde Diyarbakır, batıda Elâzığ illeriyle sınırlanır. Yüzey Biçimleri: Çok engebeli olan il topraklarının % 83,3’ü dağlıktır. Bu yükseltiler arasında başlıcaları Şahintepe (2.675 metre), Bekuş Dağı (2.900 metre), Akçakaratepe (2.940 metre), Cemal Dağıdır (3.008 metre). Yirmi bin hektara yaklaşan ovaların en önemlileri Bingöl, Genç ve Göynük ovalarıdır. Yaylalar, ovalardan biraz daha geniştir. Bingöl topraklarından geçen Murat Irmağı, kollarıyla birlikte il topraklarını sular. Öteki önemli akarsu Peri Suyu’dur. İlde, buzul hareketleri sonucu oluşmuş, başta Gölbahri olmak üzere irili ufaklı çok sayıda göl vardır. İklim ve Bitki Örtüsü: Bingöl’de karasal iklim koşulları egemendir. Kışlar oldukça sert ve soğuk geçer. Yağışlar genellikle kış ve ilkbaharda olur. Rüzgârlar genellikle günbatısı ve karayelden eser. İl topraklarının % 14’ü ormanlıktır. Ormanların çoğu meşe ve türleridir. Yükseklerde verimli çayırlar bulunur. Sansar, porsuk, kunduz, vaşak, tavşan ve tilki, yöredeki yaban hayvanların başlıcalarıdır. Ayrıca keklik ve göllerde tatlı su balığı bulunur. Ekonomi: Bingöl’deki en önemli ekonomik faaliyet hayvancılıktır. Özellikle yarı göçer aşiretler tarafından Bingöl, Şerafettin ve Şeytan Dağlarındaki yaylalarda koyun ve kıl keçisi beslenir. Daha alçak kesimlerde, özellikle merkez ve Solhan ilçelerinde sığır yetiştirilir. Hayvancılığa bağlı olarak gelişen süt ürünleri ve hayvansal ürünler önemlidir. Arıcılık, ilin ikinci önemli gelir kaynağını oluşturur. Ekime elverişli alanların çok sınırlı olduğu ilde, başta Bingöl ve Genç Ovalarında olmak üzere buğday, şeker pancarı, arpa, mısır, karpuz ve domates yetiştirilir. İlde sanayi gelişmemiştir. Çimento ham maddesi, demir, fosfat ve linyit yataklarıyla maden suları (Kös Kaplıcası) ilin yeraltı zenginliklerini oluşturur. Turistik Yerler: Bingöl ve yöresi: İl merkezinin yaklaşık 18 km uzağında Kös Kaplıcası (karbondioksitli ve bikarbonatlı maden suları), Bilaloğlu Köyü’nde Mendo-Atapark piknik alanı, şehirden 22 km uzaklıkta Kayakevi kış sporları tesisleri, Bingöl şehrinden 20 km uzaklıkta Urartu kalıntıları, Seritarius Kalesi, 30 km uzaklıkta Soğuksu adlı su kaynakları ve mesire yeri. Kiğı ve yöresi: Bizans döneminden kalan Kiğı Kalesi (yıkık durumda), Akkoyunlu yapısı Kiğı Camii (1402). Genç ve yöresi: İlçe merkezinin doğusunda, Pers Kralı I. Dara’nın kızı için yaptırdığı söylenen, yıkık durumdaki Kral Kızı Kalesi (Darahini Kalesi).

BİNGÖL (12)

Bingöl ilinin merkezi olan kent. Nüfusu 116.411 (2000). Doğu Anadolu Bölgesi’nde, Elâzığ-Van ve Diyarbakır-Erzurum karayolu üzerindededir. Tarih: İl merkezi Bingöl, 1936’da il olmuş ve yeri değiştirilerek vadi tabanındaki eski ilçe merkezi Çapakçur’un daha yüksek bir kısmında yeniden kurulmuş, eski Çapakçur ise onun bir mahallesi hâline gelmiştir. Fakat 1971’de büyük bir deprem felaketine uğrayan Bingöl, büyük bölümüyle harap olmuştur. Deprem öncesinde Bingöl Deresi’nin yatağında ve yamaçlarında yayılmış olan kent, depremden sonra güneydeki ovalık alana taşınarak devlet eliyle deprem konutları yapılmıştır. Güzel Sanatlar: Kaleönü Kalesi, Bingöl Merkez Kaleönü Mahallesinde bulunmaktadır. Urartular zamanında konaklama amacıyla yapılmıştır. Kale, yüksekçe bir toprak yığını durumundadır. Bu toprak yığını altında kale kalıntıları olduğu söylenmektedir.

 

BİNGÖL

Yüzölçümü           :  8.253 km2

Nüfusu                 :  253.739 (2000)

İlçe sayısı             :  8

İl trafik kodu         :  12

BİNGÖL’ÜN İLÇELERİ

İlçe                                İlçe Nüfusu

Merkez                       116.411

Adaklı                           10.856

Genç                            45.994

Karlıova                        32.421

Kiğı                                6.780

Solhan                          33.604

Yayladere                       4.050

Yedisu                            3.623

Toplam (2000):                 253.739

 

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler