1929 YILI OLAYLARI

Yayın tarihi: 14.11.2007

1929 YILI OLAYLARI

 

1 Ocak 1929   

Yeni harfleri ve bu harflerle yazıyı halka öğretmek üzere, “Millet Mektepleri” açıldı.

 

17 Ocak 1929 

Mustafa Kemal, gece, manevî kızı Nebile Hanım’ın evlenmesi nedeniyle Ankara Palas’ta düzenlenen baloya katıldı.

 

7 Şubat 1929 

Hilâl-i Ahmer (Kızılay) Günü ilk kez kutlandı.

 

12 Şubat 1929           

Sovyetler Birliği dışına sürülen eski Savaş Komiseri Troçki, İstanbul’a geldi

 

17 Şubat 1929           

Başbakan İsmet Paşa, başkanlığını yaptığı Dil Encümeni toplantısında dilin sadeleştirilmesi gerektiğini belirtti.

 

27 Şubat 1929           

Maarif Vekâletine Vasıf (Çınar) Bey atandı.

 

4 Mart 1929   

Takrir-Sükûn Kanunu yürürlükten kaldırıldı.

 

9 Mart 1929   

İstanbul’da Matbaacılık Mektebi açıldı.

 

4 Nisan 1929  

Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu Meclis’te kabul edildi.

 

7 Nisan 1929  

Kadınlara seçme hakkı verilecek.

 

18 Nisan 1929

İcra ve İflas Kanunu kabul edildi.

 

23 Nisan 1929

23 Nisan ilk defa Çocuk Bayramı olarak kutlandı. Ankara’da verilen çocuk balosuna Mustafa Kemal Paşa da katıldı.

 

13 Mayıs 1929           

Deniz Ticaret Kanunu kabul edildi.

 

2 Haziran 1929          

Kaçakçılığın Men ve Takibi Hakkındaki Kanun Meclis’te kabul edildi.

 

1 Temmuz 1929         

Ankara ile İstanbul arasında telefon konuşmaları başladı.

 

15 Temmuz 1929       

“Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği” kuruldu.

 

3 Ağustos 1929         

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında Mekke’de dostluk antlaşması imzaladı.

 

30 Ağustos 1929       

Temeli 30 Ağustos 1924 günü atılan Dumlupınar’daki Meçhul Asker Anıtı törenle açıldı.

 

2 Eylül 1929   

Feriha Tevfik Hanım, Türkiye’nin ilk güzellik kraliçesi seçildi.

 

12 Kasım 1929           

Yeni Türk harfleriyle basılan ilk posta pulu kullanıma girdi.

 

23 Kasım 1929

Ankara’da İtalyan mimar Guilio Mongeri’nin yaptığı Ziraat Bankası binası, İsmet Paşa’nın da katıldığı bir törenle hizmete girdi.

 

30 Kasım 1929           

Mustafa Kemal, Çankaya’da Alman biyografi yazarı Emil Ludwig’i kabul ederek bir görüşme yaptı: “… Kapıda duran nöbetçi bile benden korkmaz; isterseniz kendisinden sorunuz. Korku üzerine egemenlik kurulamaz. Toplara dayalı egemenlik yaşamaz! Böyle bir egemenlik ve hatta diktatörlük, ancak ihtilâl hâlinde geçici bir zaman için gerekir.”

 

17 Aralık 1929           

Türk-Sovyet Dostluk ve Saldırmazlık Paktı, ek bir protokolle iki yıl daha uzatıldı.

 

18 Aralık 1929

Millî İktisat ve Tasarruf Cemiyeti kuruldu.

 

23 Aralık 1929           

Başvekâlet Müsteşarlığı bir bildiri yayımlayarak, eski yazıyla yazılmış dilekçe ve müracaatların artık dikkate alınmayacağını bildirdi.

1929 YILI OLAYLARI » Konu Başlıkları

© 2018 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler