1933 YILI OLAYLARI

Yayın tarihi: 14.11.2007

1933 YILI OLAYLARI

 

8 Ocak 1933   

Birinci Beş Yıllık Sanayi Planı hazırlanarak açıklandı.

 

12 Ocak 1933 

Dahilî İstikraz (iç borçlanma) Kanunu, Meclis’te kabul edildi.

 

1 Şubat 1933 

Ülkü dergisi, Cumhuriyet ilkelerini benimsetmek ve aynı doğrultuda bir kültür hareketi yaratmak amacıyla Ankara Halkevi tarafından yayımlanmaya başlandı.

 

7 Şubat 1933 

İstanbul Evkaf Müdürlüğü bütün camilerde ezanın Türkçe okunması için tamim yayımladı.

 

25 Şubat 1933           

İstanbul’da üniversite öğrencileri, Fransız “Wagons Lits” şirketinin, elemanlarına Türkçe konuşmayı yasaklamasını protesto ettiler.

 

2 Mart 1933   

Türk Parasını Koruma Kararnamesi yürürlüğe girdi.

 

2 Nisan 1933  

Türk Ortodokslarının lideri Papa Eftim ilk kez Türkçe ayin yaptı.

 

23 Nisan 1933

Türkiye Cumhuriyeti ile Osmanlı Düyun-ı Umumiyesi arasında Borçlar Anlaşması Paris’te imzalandı.

 

1 Mayıs 1933 

Bursa Olayı’na karışan 19 kişinin Çorum’da yargılanması bitti. 5 kişi ikişer yıl, 7 kişi de birer yıl ağır hapis cezasına çarptırıldı. Bursa Ulu Cami hatibi, 2.5 yıl ağır hapis cezası aldı. Bursa Müftüsü Nurettin ise beraat etti.

 

9 Mayıs 1933 

Türkiye ile Yunanistan arasında Geçici Ticaret Antlaşması imzalandı.

 

24 Mayıs 1933           

Özel Hastaneler Kanunu Meclis’te kabul edildi.

 

31 Mayıs 1933           

Uyuşturucu Maddeler İnhisarı (tekeli) Hakkında Kanun Meclis’te kabul edildi.

 

3 Haziran 1933          

Sümerbank’ın kurulmasına ilişkin kanun kabul edildi.

 

20 Haziran 1933        

İstanbul Üniversitesi’nde bir İnkılâp Tarihi Enstitüsü açılmasına karar verildi.

 

20 Haziran 1933        

Türk Hava Yolları’nın çekirdeği olan Devlet İşletme İdaresi kuruldu.

 

28 Temmuz 1933       

Türkiye ve Fransa arasında Ticaret ve Kliring (takas) Antlaşması imzalandı.

 

31 Temmuz 1933       

İstanbul Darülfünunu kapatıldı; İstanbul Üniversitesi kuruldu.

 

11 Ağustos 1933       

Türkiye ile Almanya arasında Berlin’de Ticaret Antlaşması imzalandı.

 

1 Eylül 1933   

Seyrisefain İdaresi (Deniz Yolları İşletmeleri) devlet tekeline alındı.

 

14 Eylül 1933 

Türkiye ve Yunanistan arasında Dostluk Antlaşması imzalandı.

 

15 Eylül 1933 

Bir heykeltıraş ve beş ressamdan oluşan “d Grubu” kuruldu.

 

26 Eylül 1933 

Dil Bayramı ilk kez kutlandı.

 

17 Ekim 1933  

Türkiye ile Romanya arasında Dostluk ve Saldırmazlık Antlaşması imzalandı.

 

26 Ekim 1933  

Cumhuriyet’in 10. yılı dolayısıyla hazırlanan “Umumî Af Kanunu” kabul edildi.

1933 YILI OLAYLARI » Konu Başlıkları

© 2018 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler