Okul

Unutulmuş Öykü Anlatma Sanatı ve Uzmanlığın Yükselişi      Jerry Figurski n Öyküleme Üzerine: Mimarlık genellikle dijital tasarım metodolojileri içinde kaybetmiş bulunduğu anlamını yenide

Yüksek Lisans Tez Projeleri      Her şey ve Çiçekler Tasarımcılar: Atsushi Sugiuchi, Can Kadir Sucuoğlu, Jerry Figurski, Joshua Taylor Sprinkling, Marcus Friesl; Tez danışmanları: Hernán

(_)junct Benjamin James Smith; Danışman: Coy Howard      Benjamin James Smith Bu bir çalışmadır. Algıdır. Gerçektir. Bir anda sona erer. Daima kendisini izleyenin bir parçası olacaktır.

Açıklama Sistemi      Can Kadir Sucuoğlu n Yabancı (“Alien”); nesne, biçim ve estetiğin anlamı üzerine düşünmek için yeni yollar keşfediyor. Mimarlıkta biçim tasarımı, anıtlar yaratmak ve

Cengelde Eğlence Zamanı      Joshua Taylor Sprinkling n Çoğu zaman mimarlar kendi araçlarının kurbanı olurlar. Bir zamanlar ilginç ve yeni olduğu düşünülen mimarları kendi yinelenen eğili

Çözüme Kavuşturulmuş Yoğunluk      Marcus Friesl n Çoklu sistemler birbirlerine uyumlu hale getirilmek istendiğinde, gündeme gelen bir taviz verme düzeyi vardır. Bu tavizkarlık, her bileş

Etkinin Özünü Çıkarmak ve Ürünü Teşhir Etmek Dean Demko; Tez danışmanı: Rob Ley      Dean Demko n Bu tez, potansiyel olarak insanın davranışlarını değiştirebilecek olan alelade nesnelerin

Karma bir Domestisite Lionel Lambourn      Lionel Lambourn n Bu proje, konut yerleşimi tipolojisini Los Angeles bağlamında yeniden irdelemeyi amaçlamaktadır. Bunu da fabrikasyon, montaj v

Mimarlıkta Rölyef Matthew J. Post; Danışman: Elena Manferdini      Matthew J. Post n “İki buçuk boyutlu” olanakları araştıran bu proje, eklemlenmiş hacimsel yüzeylerin geometri ve malzeme

Retro-İnsani Evrim (Bir “Alien” Tasarlamak)      Can Kadir Sucuoğlu n Yabancı (“Alien”); nesne, biçim ve estetiğin anlamı üzerine düşünmek için yeni yollar keşfediyor. Mimarlıkta biçim ta

sci-arc      Sci-arc Los Angeles’ta faaliyet gösteren bir mimarlık okulu. Akredite bile değil. Akredite olmaya niyeti de yok. Tam da Los Angeleslı kimliğine yakışır bir şekilde, kurum yaratı

<< 1 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler