Düşük kur rekabet gücünü kırıyor

Yayın tarihi: 24.10.2008
Düşük kur rekabet gücünü kırıyor

Düşük kur rekabet gücünü kırıyor

Üniversiteler nitelikli işgücü ihtiyacına cevap veremeyen bir kısır ordu yetiştiriyor. Üniversitelinin altyapısının güçlendirilmesi yerine, yeni üniversitelerin kurulmasıyla bu kısır döngü sürdürülüyor. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri işsizlikken, işverenlerin en büyük sıkıntısı kalifiye eleman bulamamaktır.

Günümüzde rekabetin koşulları nasıl tanımlıyorsunuz?
Dövizdeki düşük kurdan kaynaklanan, yurt içi pazarında ithal ürünlerin çok fazla olması, üretimini ve pazarlamasını yapan sanayici ve ihracatçının rekabet gücünün son derece azalmasına neden olmaktadır ve sanayicinin imalatta kullandığı ara ürünlerdeki payının yüksek olması da rekabetteki yaşanan sıkıntıların en önde gelenini oluşturmaktadır. Yurt içi ve yurt dışı rekabetin arttırılması için, sanayici/ihracatçı penceresinden bakılıp uzun vadeli projeler üretilmelidir. Türkiye ekonomisinin gelişmiş ülke ekonomileri ile rekabet edebilmesinin en önemli şartı; uzun dönemli stratejiler çerçevesinde belirlenmesidir. Bu noktada, sanayicinin ve ihracat yapan sektörlerin analizinin çok iyi yapılması gerekmektedir. Türkiye ekonomisi vizyonunun uzun vadede çok iyi değerlendirilmesi ve sektörlerin söz konusu vizyon ışığında hazırlanması, yapılması gerekenler arasında.

Bürosan farklılaşarak öne çıkma adına hangi tasarım ve üretim stratejilerini izliyor?
Günümüz teknolojisinin gelişmelerini yakından takip ederek, bu gelişmeler ışığında imal ettiğimiz ürünlerimizi yurt içi ve yurt dışı pazarına sunmaktayız. Sektörümüzde günümüz ihtiyaçlarının değişkenliği ve bu değişimin hızı, rekabeti tetikleyen etkenlerden. Bürosan’ın sektörde emin adımlarla yükselmesini bu gelişmeleri yakından takip etmesine bağlayabiliriz.

Sizce üretim yatırımı nitelikli iş gücüyle destekleniyor mu? Üniversiteler üreticilerin bu taleplerini dikkate alıyor mu?
Türkiye, üreticilerin nitelikli iş gücü ihtiyacına cevap veremeyen üniversite mezunlarından oluşan bir kısır orduyu yetiştirmekte; her geçen gün bu ordu nüfusunda artış görülmektedir. Üniversitelinin altyapısının güçlendirilmesi yerine, yeni üniversitelerin kurulmasıyla bu kısır döngüye devam edilmektedir. Türkiye’nin en büyük sorunlarından biri işsizlikken, işverenlerin en büyük sıkıntısı kalifiye eleman bulamamaktır. Büyük sanayiciler, sektöründeki elemanları yetiştirerek, Türkiye’nin nitelikli insan gücüne cevap vermek adına özel üniversitelerini kurmuşlardır, bu da madalyonun memnuniyet verici tarafını teşkil etmektedir.

Sektörün önde gelen sorunlarına kısaca değinir misiniz?
Her sektörde olduğu gibi kaliteli ürün ile kalitesiz ürünün bir arada olmasını hayat mücadelesi olarak değerlendiriyorum. İkincisi ise; yukarıda bahsettiğim üzere dövizdeki düşük kur uygulamasından kaynaklanan rekabet gücünün kırılması; sanayicinin işgücü girdisindeki yüksek maliyet varlığının göz ardı edilmesi; kayıtdışı üretimin kontrol altında olmaması nedeniyle ürünlerdeki fiyat istikrarsızlığıdır. Tüm bu olumsuzluklara rağmen Bürosan olarak, gerek yurt içi gerekse yurt dışı satış noktalarımızda nihaiyi tüketicimize kaliteli ürün sunarak, bu konuda ödün vermeme çabasıyla hareket ediyoruz. Bu mücadelemizde devletin hiçbir desteğini almadan yolumuza devam etmekteyiz.

Bürosan olarak yeni yatırımlarınızdan ve 2008 hedeflerinden bahseder misiniz?
Gelişmiş ülkelerin başkentlerinde Bürosan bayrağını dikme yolundaki mücadelemize devam edeceğiz. 2008 yılından itibaren 444 55 88 no’lu ücretsiz telefon hattımızdan, Türkiye’nin hangi noktasından olursa olsun talep edilmesi halinde ürün satışımız yapılmaktadır. Bir telefon kadar yakınız müşterimize. Ayrıca, günün koşulları göz önüne alınarak yatırımlarımıza, kaliteli ürünler sunmak adına yolumuza devam edeceğiz.

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler