yayınlar

Yayın tarihi: 24.10.2008
İş dünyasında Dişil Yönetişim dönemi

İş dünyasında Dişil Yönetişim dönemi

Kamuda ve özel bir çok kuruluşta üst düzey yönetici olarak uzun süre görev yapan Dr. Müh. Sedat Özkol, kaleme aldığı kitabında, başlangıçta kadınları erkeklerin gerisinde gören "eril bir yönetici" iken, “Dişil Yönetişim”e neden ve nasıl döndüğünü anlatıyor.

Yağmur ormanlarının yok edilmesi, çocuk pornosu, uyuşturucu ticareti, organ ticareti, savaş planlarının hayata geçirilmesi, küresel ısınma, yolsuzluk, rüşvet ve daha nicelerinin sorumlusu kim? Dar görüşlü kadınlar mı, her alanda iktidar koltuğunda oturan ve bu koltuğu kadınlara bırakmamak için elinden geleni yapan erkekler mi?
Uzun yıllar kamuda, özel sektörde, sivil toplum kuruluşlarında, uluslararası kuruluşlarda üst düzey yönetici olarak görev yapan Dr. Müh. Sedat Özkol'un kaleme aldığı “Dişil Yönetişim”, “Artık geleneksel iş-çalışma-hizmet dünyasındaki erkek egemenliğinin, yani çağdışı eril yönetim anlayışının sonuna geliniyor. Şimdi sıra kadınlarda. Şimdi sıra, Dişil Yönetişim’de” söyleminden yola çıkıyor. Feminen Yayınlarından çıkan 281 sayfalık kitabın fiyatı 18 YTL…

Geleceğin iş fikirleri ve trendleri

Fütürist yazarlar JWT Başkan Yardımcısı Marian Salzman ve pazarlama danışmanı Ira Matathia'in kaleme aldığı ve Mediacat Yayınları’ndan çıkan “Sırada Ne Var- Yakın Geleceğin Trendleri” önümüzdeki dört-beş yılda bizi nelerin beklediğini söylerken, bir yandan da yaşamımızı nasıl sürdürmekte olduğumuz konusuna eğiliyor. Bir başka deyişle, kitap yakın geleceğe yapılan bir yolculuğun gezi notları ve dünyanın dört bir tarafında yaşanan politik gelişmeler, Amerika'nın dünya üzerindeki etkisi, Çindistan'ın (Çin-Hindistan) önlenemez yükselişi, insanların yeme alışkanlıklarının değişmesi, küresel ısınma, değişken ev yaşamı biçimleri gibi gündelik hayatımızın parçası olan bir çok konu üzerine kurulmuş yarının büyük iş fikirleri ve trendlerini ele alıyor.

İş hayatını kolaylaştıran çözümler
Richard Luecke tarafından kaleme alınan ve İş Bankası Yayınları’ndan çıkan “İş Dünyasında Yenilik ve Yaratıcılık” ve “Kriz Yönetimi” başlıklı iki kitap, iş yaşamınızda ihtiyaç duyacağınız yenilenme, canlanma, yaratıcı fikirlerin çoğalması ve krizle baş edebilme gibi konulara dair sorulara cevap buluyor.

İşinizin buluşlar ve yaratıcı fikirlerle büyümesini istemez misiniz? Elbette istersiniz, fakat ne yazık ki pek az yönetici bunu sağlayacak iş ortamını yaratabilmektedir. Kurumda yenilik yanlısı bir kültür geliştirmek, yaratıcılığın önündeki engelleri kaldırmak özel bir çaba ve özen gerektirdiği gibi, beraberinde de yanıtlanacak pek çok soru getiriyor:  Yenilik nedir, türleri nelerdir? Yenilik şirket içinde nasıl değerlendirilir ve pazara nasıl sunulur? Fikir üretimi nasıl teşvik edilir? Richard Luecke tarafından yazılan  “İş Dünyasında Yenilik ve Yaratıcılık” okuyucuya tüm bu soruların yanıtlarını sunuyor.

Kriz yönetimi nasıl olmalı?
Luecke tarafından kalem alınan bir diğer kitap ise “Kriz Yönetimi”. Her kurum krizle yüz yüze gelebilir. Böyle bir anda derhal harekete geçmek gerekir - krizin kaynağını, kapsamını tespit etmeli ve minimum zararla üstesinden gelmelisiniz. “Kriz Yönetimi” de size şirketinizin başına gelebilecek felaketleri önlemede ihtiyaç duyacağınız temel bilgileri sunuyor. Beklenmedik krizlerde önce istikrarı sağlamak, sonra da duruma hâkim olmak için uygulanacak tedbirlere yönelik bir çerçeve ortaya koyan kitap, krizin çaresini bulmada okuyucuya yol gösteriyor.

Başarılı kurumsal yönetişimin anahtarı
Dr. Yılmaz Argüden’in Rota Yayınları’ndan çıkan kitabı “Kurumsal Yönetişimin Sırları”,  iş dünyasında başarıya giden yolda sağlam adımlarla ilerleyebilmek için okuyucusuna önemli ipuçları sunuyor.

İş dünyasında başarının anahtarı nedir? Bu soruyu doğru cevaplayan şirketler şimdi dünyanın en büyükleri arasında. Cevabı bulamayanlar ise yerinde sayıyor ya da büyük sorunlarla karşılaşıyor. Yönetim birbirine bağlı pek çok adımdan oluşan bir süreç. Sistemin sürekliliği ve tutarlılığı da bu adımların doğru şekilde yürütülmesine bağlı. Peki nedir bu adımlar? Yönetim kurulunda ve iş yaşamının her alanında başarılı olmak için dürüstlük veya yetenek yeterli midir? Dr. Yılmaz Argüden tarafından kaleme alınan “Yönetim Kurulu Sırları- Yaşam Kalitesi İçin Kurumsal Yönetişim” başlıklı kitap, bu soruların cevaplarına yanıt vermeyi amaçlıyor.

Yayın » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler