HAYATI B&W CM SERİSİ’NİN YENİLİKÇİ ÇİZGİLERİNDE YAŞAYIN...

Yayın tarihi: 16.01.2009
HAYATI B&W CM SERİSİ’NİN YENİLİKÇİ ÇİZGİLERİNDE YAŞAYIN

HAYATI B&W CM SERİSİ’NİN  YENİLİKÇİ ÇİZGİLERİNDE YAŞAYIN...

B&W  tasarımcılarının klasik ve yenilikçi çizgileri birleştirdikleri CM Serisi, bu farklı iki görüşü aynı anda yaşamak isteyen müzik dinleyecilerine ayrıcalık tanıyor. B&W Grup müzik kalitesi olarak tartışmasız sektörün en iyi firmaları arasında yer alıyor. Avrupa’nın en prestijli ödülü sayılan EISA ödülü sahibi olan CM Serisi CM1 Mini Monitör hoparlör, ödül komitesi tarafindan kendi sınıfının başyapıtı olarak değerlendirildi. Kendisi küçük ama verdiği ses muhteşem olarak tanımlandı. B&W tasarımcıları ve üreticileri yıllardır hep aynı felsefe ile çalışıyorlar; her hoparlörün mekanik dizaynını en uygun şekilde kullanılabileceği, dengeli akustik ve müzikal sistemi çalıştırabilecek basit elektronik bir sistem ve bu sistemin en iyi şekilde çalışabileceği  güzel tasarıma sahip hoparlörler üretmek.  Bu felsefe ışığında üretilen CM Serisi  mini monitör hoparlör (CM1), taban hoparlörü (CM7) ve center hoparlörden (CMCenter) oluşuyor. Serinin  hoparlörleri dinleyenlere gerçeği aratmayacak netlikte bir ses kalitesi sunuyor.

Perakende Satış Fiyatı; 850 $ - 2350 $ arasi değişen fiyatları var.

JBL'iN 60. YILI İÇİN ÜRETİLEN TL 260 BİR PERFORMANS VE TASARIM HARİKASI

Profesyonel ve tüketici hoparlörlerinin önde gelen üreticisi olan JBL, kurulu¾unun 60. Y›l› an›s›na ola€anüstü performans› ve ¾›k tasar›m› birle¾tirdi€i TL 260 serisiyle müzik dünyas›nda zirveye oturdu. Hem tasar›m hem de ses kalitesi olarak hep en iyiyi sunan JBL, TL 260 hoparlörleri ile özellikle hi-fi müzik merakl›lar›n› sevindirdi. Bu model, mükemmel seviyede akustik hassasiyeti ve müzikal gerçekli€i elde etmek için, JBL’nin transduser ve kapsama teknolojisindeki en son geli¾melerle birlikte önceki modellerin onaylanm›¾ tasar›m taslaklar›n› bir araya getirmektedir. JBL’in TL 260’da kulland›€› ana yenilik, 40 kHz’e kadar uzat›lm›¾ frekans cevab› sa€layan yeniden geli¾tirilmi¾ ultra yüksek frekansl› bir transduserd›r. Mükemmel ölçüde hassas ve tabii ses kalitesini elde etmek için JBL TL260, ¾irketin hoparlör tasar›m› ve mühendisli€i alan›ndaki en geli¾mi¾ çal›¾malar›n› bir araya getirmektedir.  Bunun sonucu olarak ortaya ç›kan  orijinal performansta ola€anüstü derecede do€ru ses olu¾turma kabiliyeti ile müzikseverlerden tam not alm›¾t›r. Sonuç gerçekten mükemmel bir ses kalitesidir. Müzi€i en do€al ¾ekilde dinlemek isteyenler için JBL TL 260 rakipsiz bir seçenek olacakt›r.

Perakende Sat›¾ Fiyat› (KDV Dahil) :3286 $

www.sfrkd.com

Derya Doğu

deryad@sfrkd.com

51-SAYI_03-Jazz Temmuz 2008 » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler