Jazz Sözlüğü

Yayın tarihi: 06.07.2006
Jazz Sözlüğü

Jazz Sözlüğü

 

Tight – (Sözlük anlamı: sıkı, dar, yapışık) 1. Cimri, eli sıkı; 2. İyi giyinen, şık; Too Tight – Olağanüstü, mükemmel; Tight like that (this) –  Taş gibi, sımsıkı; tatmin edici (“Tight Like This“ – Louis Armstrong’s Savoy Ballroom Five)

Time – (Sözlük anlamı: zaman) Müzikte tempo, zaman ölçüsü; Time Signature – Zaman İşareti. Jazz parçalarının büyük bir kısmı 4/4’lüktür. 1960’lara kadar 3/4’lük bir melodi bile sıra dışı kabul edilirdi. O dönemde bu tabuyu yıkan parçaların başında, Dave Brubeck’in “Time Out” albümünde yer alan 5/4’lük bestesi  “Take Five” gelir (bkz. Take); Stop Time – Bir solo sırasında, orkestra veya küçük grupların ritm seksiyonlarının, belli bir tempoyu sürekli vurgulaması (“Stop Time” – Horace Silver).

Tin Pan Alley – (Sözlük anlamı: Teneke Tava Sokağı) Terimin kökeni, 1800’lerin sonunda Londra’daki eğlence endüstrisinin merkezi olan, müzik yayımcılarının bürolarının bulunduğu mahalleye aittir. Burada yeni bir besteyi dinlemeye gelen müşterinin dikkatini dağıtmak için rakip müzik editörleri teneke tencerelere vururlarmış. ABD’de küçümser bir tonda kullanılan bu deyimle, besteci ve müzik editörleri, daha genel anlamda da eğlence endüstrisi, hatta popüler müzik kast edilmiştir. 20. yüzyılın başında bu şekilde tanımlanan “sokak” Manhattan’da, 27. ve 28. Caddelerin 5. ve 6. Avenüleri kestiği bölgeydi. 1930’ların sonuna gelindiğinde bu bölge, Broadway yakınlarındaki 40. ve 50. Caddeler arasına kaymıştı (“Tin Pan Alley” – Ray Agee).

Too Much – (Sözlük anlamı: haddinden fazla) Mükemmel, çok başarılı (bir performans için kullanılır).

Tooddle-oo – 1920’lerde moda olmuş, slow foxtrot benzeri bir Jazz dansı ve bu dansı yapmak için çalınan müzik (“East St. Louis Toodle-oo” – Louis Armstrong).

Top – (Sözlük anlamı: Tepe, zirve, üst nokta); Her chorus’un (bkz: bu terim) başlangıç noktası, ilk mezürün ilk vuruşu; Blow one’s top – (Sözlük anlamı: Birisinin tepesini uçurmak) – Aklını başından almak; hayranlıktan şapka çıkarttırmak (“Blowtop Blues” – Charlie Parker)

Topsy Turvy – Karmakarışık; altüst (“Topsy Turvy“– Cozy Cole).

Torch Song – (Sözlük anlamı: meşale şarkısı) Teması genellikle karşılıksız bir aşk olan, yavaş tempolu  baladlara verilen ad. Pişmanlık ve intikam şarkısı. Terim, reddedilmiş ya da hakkıyla yaşanılmamış bir aşkın anısını ve acısını taşımak anlamına gelen “to carry the torch” (sözlük anlamı: meşaleyi taşımak) deyiminden kaynaklanmıştır. Bu tür şarkıları en iyi yorumlayan Jazz şarkıcısı Billie Holiday olmuştur.

Tough – (Sözlük anlami: sert; kaba; zor) Zıt anlam yüklenerek: en iyi, en güzel, en büyük, en güçlü. Özellikle tenor saksofoncular için kullanılmıştır.

Track – (Sözlük anlamı: iz; takip edilen yol; demiryolu hattı) 1. Bir plak, teyp ya da CD’de parça; 2. Zenci argosunda dans salonu. Örneğin, 1930’larda Harlem’deki ünlü Savoy Ballroom’a giden dansçılar burası için “The Track” deyimini kullanırlardı; Across the tracks – (sözlük anlamı: demiyolu hattının ötesinde) Getolarda yaşayan ve göz ardı edilen kalabalıklar (On the sunny side of the street (bkz. bu terim) ile zıt anlamlı) (“Across the Tracks Blues” – Duke Ellington)

Trad – Traditional (sözlük anlamı: geleneksel) teriminin kısaltılmışı. Sağlam bir ritme sahip, iki vuruş esaslı, diatonik, grup doğaçlamasına dayanan eski tarz Jazz. (“Dixieland” (bkz. bu terim) ile eş anlamlı). 1940’ların ortasından itibaren ortaya çıkan Modern Jazz tarzından farklı olarak eski gelenekleri sürdüren müzisyenlere ve grupları tanımlamak için kullanılan sıfat.

Trading 4s (8s, 2s) – Bir veya iki chorus boyunca, 4 (veya 8 ya da 2) mezürlük bölümlerin solocu bir enstrüman ile dönüşümlü olarak paylaşıldığı kesintili davul solosu. Bu tür atışmalı sololar davulcu yerine iki nefesli saz (örneğin trompet ve saksofon) arasında yapıldığında buna Chase (bkz. bu terim) adı verilir.

Tram – Saksofoncu Frankie Trumbauer’in takma adı.

Trane – Saksofoncu John Coltrane’in soyadından esinlenerek kullanılan kısa adı.

Truth – (Sözlük anlamı: gerçek) 1940’lı yıllarda, yoğun bir duyguyla yapılan otantik Jazz.

Tune – (Sözlük anlamı: melodi, ezgi) Bir Jazz parçası.

Tuxedo Junction – (Sözlük anlamı: smoking kavşağı) Başlangıçta, Birmingham, Alabama’da bir kavşak. Daha sonraları, Swing meraklılarının buluştuğu dans salonu, plakçı, bar gibi her türlü mekan (“Tuxedo Junction” – Erskine Hawkins).

Two-Handed – (Sözlük anlamı: iki elli); Two-Handed Pianist - Bir piyanist “iki elli” diye tanımlandığında, sol elini de aynı derecede iyi kullanan ve bu eliyle armoni ve melodi açısından katkıda bulunabilen bir piyanist kast edilir. Tekniği en ileri “iki elli” piyanist Oscar Peterson’dır.

43-SAYI_01- Jazz Temmuz 2006 » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler