Kim bu başaklar

Yayın tarihi: 13.07.2006
KiM BU BAŞAKLAR
KiM BU BAŞAKLAR?

 

ALMAK İÇİN ÖNCE VERMEK GEREKTİĞİNİN FARKINDA MISINIZ?

DÜZEN SİZİN İÇİN ÇOK MU ÖNEMLİ?

MANTIĞINIZ VE SABRINIZLA HER ŞEYİN ALTINDAN KOLAYCA KALKABİLİYOR MUSUNUZ?

CEVAPLARINIZ EVET İSE SİZ TAM BİR BAŞAK’SINIZ.

 

Sabır Analitik Zekâ ve Araştırma

 

Kaos onlara göre değildir. Daima uzun vadeli planlar yapar ve hedefine ulaşmak için büyük bir sabırla çalışırlar.  Zekâları analitik ve araştırmacıdır. Başaklar’ın içlerindeki en güçlü ses, mantıklarından yükselendir. Çalışmak onlar için çok önemlidir.

Her şeyin bir emek karşılığı öğrenildiğine, kazanıldığına inanırlar. Burçlar kuşağının

sorumluluklarını en iyi şekilde kavrayan ve yerine getiren insanı Başak’tır denebilir.

Ancak, buradan Başaklar’ın ağırkanlı, maddeci, estetikten uzak bir tip olduğu sonucunun çıkarılmaması gerekir.

 

Son derece

becerikli ve pratik olan Başak insanlarının tek kusuru, mükemmeliyetçi yapılarıdır. Bunu aşabildikleri ölçüde, pratik zekâları ve disiplinleri sayesinde emin adımlarla ilerleyebilirler.

 

Düzen onlar için çok önemlidir. Evleri, işleri, tüm hayatları düzenli olmalıdır. Eski denenmiş yöntemlerin güvenli ve dengeli olduğunu düşünürler. Geleneksel olanı tercih ettiği için, modası geçmiş fikirlerle uğraştığı düşünülebilir. Arkadaşları da genelde kendilerine benzeyen kişilerdir. Doktor olan bir Başak’a, ressamlar arasında rastlamanız zordur. Başak insanları kentlidir. Toplumun, insanların bir arada yaşayabilmeleri için koyduğu kuralları olduğu gibi kabul ederler. Kuralların, insanların hayatlarını düzenlediğini, kolaylaştırdığını düşünürler. Biraz sabit fikirli oldukları söylenebilir. Doğru kabul ettikleri bir fikirden vazgeçmeleri neredeyse imkânsızdır. Başaklar gerçekten dürüst insanlardır. Karanlık işlerle uğraşmazlar.

İnsanların arkasından konuşmak, dedikodu yapmak gibi huyları yoktur.

 

 

Doğuştan yüksek bir insan sevgisine ve ahlâka sahiptir. O, huzur arar, aydınlanmak ister. Mantığı ve sabrı ile tüm ağırlıkların altından kalkabilir. Başaklar, başkalarına karşı olduğu kadar kendilerine karşı da eleştirici bir tutum içindedirler.  Çıtaları hep çok yükseklerdedir. Her zaman mükemmeli ararlar. Zekâlarını doğru şekilde kullanabildikleri takdirde her şeyi kendi lehlerine çevirebilirler. Ayrıca, kıvrak zekâları, onlara ince bir espri anlayışı bahşetmiştir. Bu espri gücü, eleştirici yapılarıyla birleşince ortaya biraz alaycı, nüktedan, kara mizahta çok başarılı bir insan çıkarır. Alaycılıkları ve sözlerini sakınmadan söylemeleri nedeniyle tepki alabilirler. İnsanlara yardım etmek, onlar için içgüdüsel bir harekettir. İhtiyacı olan herkese hiçbir karşılık beklemeksizin ellerini uzatırlar. Bu nedenle hizmet sektöründe çok başarılı olurlar.

 

 

BİLİME VE EDEBİYATA ÖNEM VERİRLER. KENDİLERİ DOĞRUDAN İLGİLENMESELER BİLE SAYGI DUYARLAR. OLAĞANÜSTÜ HAFIZALARI, BU KONULARDA BAŞARILI OLMALARINI SAĞLAR.

 

 

Başaklar’ın belki de en önemli özelliği, temizliğidir. Hastalık derecesinde

titiz olabilirler.

 

Para onlar için ihtiyaçlarını karşılayacak bir araçtır. Lüks, şöhret gibi ışıklı başlıklar onu çekmez. Çok çalışkandır, her şeyi en ince ayrıntısına kadar düşünüp mükemmeli yakalamaya çalışır ama bunu yaparken amacı takdir edilmek ya da çok para kazanmak değildir. Olan parasını da kolay harcamaz. Tutumluluk konusunda verdiği söylevler arkadaşlarını sıkabilir ama onun amacı yardım etmektir. Parasını, hakkını verecek iyi şeylere harcar. “Ucuz buldum, aldım” alışverişleri onlara göre değildir. İhtiyacım vardı, en iyisini (daha doğrusu en kullanışlı ve sağlamını) aldım demeyi tercih ederler.

 

Başak insanı aşk konusunda da tutucu bir tavır sergiler. İçinde yolunu kaybedebileceği aşk bahçelerinden mümkün olduğunca uzak durur. Bir insana bağlanmak, ihtiyaç duymak onu korkutur. Özgürlükleri çok önemlidir.

Ayrıca, evlenmek isteseler dahi, kimsenin mükemmel olamayacağını unutup, masallardaki mükemmel prens ve prensesleri aradıklarından, yalnız kalabilir. Evlendikleri ya da birisiyle birlikte olmaya karar verdiklerinde, işinde olduğu gibi aşkında da gerektiği gibi davranır, iyi bir eş olur. Çocuklara pek düşkün oldukları söylenemez ama gerektiğinde iyi anne-baba olurlar.

 

Doğum Günlerine göre:

 

Burçlar kuşağında koşturan Güneş her gün 1° ilerler. Her burç yaklaşık otuz gün sürer. Otuz günlük parçaları, on günlük devreler hâlinde incelediğinizde, kişiliğinizin ana temalarını anlayabilirsiniz. Başak’ın ilk on gününde doğduysanız, Başak’ın özelliklerini yoğun taşıyacaksınız. Eğer doğum tarihiniz ikinci on güne rastlıyorsa, Toprak grubu sıralamasında üçüncü sıradaki Oğlak’ın özelliklerini de yansıtacaksınız. Son on gün içinde doğduysanız Toprak’ın üçüncü burcu Boğa gibi davranıp sanatsal yeteneklerinizle başarıları kolayla elde edebilirsiniz.

 

  1. DEKANAT

 

(24 Ağustos- 3 Eylül)

Tam bir Başak, Merkür hâkimiyeti baskındır.Doğuştan hekim ya da hemşiredirler.

Estetik anlayış gelişmiş, zarif insanlardır. Entelektüel seviyeleri yüksek olur. Temizliğe hastalık derecesinde düşkün olabilirler.

 

 

  1. DEKANAT

 

(4 Eylül- 13 Eylül)

Başak özellikleri Oğlak’ın kararlılığı ile birleşerek yıkılmaz bir kaleyi oluşturur. Merkür, Satürn ile iyice eleştirici ve katı ama radikal bir yapıya dönüşür.Tam anlamıyla organizasyon dâhisidirler. Matematik, fizik gibi belli bir sisteme dayalı konularda çok başarılı olurlar. Geleneklere fazlasıyla bağlıdırlar; hatta değişmesi gerekenlere bile sımsıkı sarılırlar. Satürn etkisi ile çok inatçı olabilirler.

 

  1. DEKANAT

 

(14 Eylül- 23 Eylül)

Başak özellikleri Boğa’nın sanatçı yönüyle harmanlanır. Venüs, Merkür’e güzellikler katarak, konuşma yetisini melodikleştirme yönüyle değiştirir.Diğer Başak tiplerine göre Venüs hakimiyetinden dolayı, daha dışa dönük olurlar. Modayla ilgilenir, zarafet ve işlevselliği bir araya getirebilirler. Sesleri güzel olur. Biraz tembel olma ihtimalleri vardır.

 

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler