Seçilmiş Eserleri

Yayın tarihi: 26.07.2006
Seçilmiş Eserleri

Seçilmiş Eserleri

 

Kendi yaşadığı dönemde genellikle ihmal edilmiş bir müzisyen olarak kalan Ives, aynı parçanın bir çok farklı varyasyonunu bestelediği için çoğu eserinin kesin tarihini belirlemek son derece zordur. Bu nedenle eserlerin yanında verilen tarihler ağırlıkla müzik yorumcularının tahminlerinden oluşmaktadır

 

Variations on America for organ (Org için Amerika Üzerine Çeşitlemeler) (1891)

Yaylılar Dörlüsü No. 1, From the Salvation Army (Kurtuluş Ordusu’ndan) (1896)

Re Minör 1. Senfoni (1896–98)

Senfoni No. 2 (1897–1901)

Senfoni No. 3, The Camp Meeting (1901–04)

Park in the Dark for chamber orchestra (Oda Orkestrası için karanlıkta Central Park)(1898–1907)

The Unanswered Question for chamber group (Oda Orkestrası için Yanıtlanmamış Sorular) (1908)

Veman Sonatı No. 1 (1903–08)

Piyano Sonatı No. 1 (1902–09)

Keman Sonatı No. 2 (1902–10)

Robert Browning Üvertürü (1911)

Bir Senfoni: New England Holidays (1904–13)

Yaylılar Dörtlüsü No. 2 (1907–13)

Trio (1914–15)

Three Places In New England (Orkestra Seti No. 1) (1903–14)

Keman Sonatı No. 3 (1914)

Piyano Sonatı No. 2, Concord, Mass., 1840–60 (1909–15)

Orkestra Seti No. 2 (1912–15)

Keman Sonatı No. 4, Children's Day at the Camp Meeting (1912–15)

Senfoni No. 4 (1910–16)

Kainat Senfonisi (Tamamlanamadı, 1911–16, 1954’deki ölümüne kadar bu senfoni üzerinde çalıştı)

114 Şarkı (1887–1921 arasındaki çeşitli yıllarda bestelendi, 1922’de yayınlandı)

Three Quarter Tone Piano Pieces (Üç Çeyrek-ton Piyano Parçası) (1923–24)

 

 

Orkestra Eserleri

Esas olarak Amerikan müziğinden esinlenen Ives senfonileri, müzikal yapı ve dokuda ise tam bir macera arayışı içindedir: Bir çok müzik yorumcusunca ‘Amerikan Kolajı’ olarak adlandırılan bu macera arayışı, son derece karmaşık bir politonalite (birden fazla anahtar ya da tonalitenin eş zamanlı olarak kullanılması) ve ritim kullanımında ifadesini bulur. Küçük orkestralar için yazdığı 3. Senfoni örneğin, ‘Camp Meeting’ (Kamp Toplantısı) isimli başlığı ve ‘Old Folks Gatherin’ (Eskiler Toplanıyor), ‘Children’s Day’ (Çocukların Günü) ve ‘Communion’ (Sohbet) başlıklarını taşıyan bölümleriyle aslında Ives’in kendi geçmişinden izler taşır. İçinde bir dizi ilahi ve Gospel ezgisi bulunan 4. Senfoni ise New England’daki üç ayrı yeri tasvir etmesi nedeniyle New England Senfonisi olarak da bilinir.

 

Oda Müziği

Ives’in iki Yaylılar Quarteti’nden ilki, besteciye özgü karakteristik isimlerden  birini taşır: ‘From the Salvation Army’ (Kurtuluş Ordusu’ndan). Bu Quartet, Ives’in daha önceki org kompozisyonları üzerine kuruludur. Bestecinin dört keman sonatından dördüncüsü ise yine bir tasvirdir: Children's Day at the Camp Meeting (Kampta Çocuklar Günü)

 

Klavye Müziği

Ives’in çeşitli kiliselerde orgçu olarak çalıştığı ilk dönemlerinde bestelediği org müziklerinin büyük bir bölümü , daha sonraki bestelerinde de bir şekilde yer almıştır. Bestecinin iki piyano sonatından ikincisi olan Concord, yine Amerikan edebiyatının ünlü simalarına yönelik karakteristik bölüm başlıkları taşır: Emerson, Hawthorne, The Alcotts and Thoreau.

 

Vokal ve Koral besteler

Ives’in aynı perdeden insan sesleri ve orkestraya uyarladığı bir dizi ilahi, şiir bulunmaktadır. Besteci solo şarkılarının çoğunda, kendi yazdığı metinler de olmakla birlikte, Shakespeare’den Goethe’ye, Heine’den Whitman ve Kipling’e kadar uzanan geniş bir yelpaze içindeki şairlerin eserlerinden dizeler kullanmıştır.

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler