Dede Efendi & III. Selim

MEVLEVÎLİK VE MEVLEVÎ ÂYİNLERİ MEVLEVÎLİK VE MEVLEVÎ ÂYİNLERİ İslâm dünyasında din ve müziği bağdaştırarak, ibadet sırasında müziğe önemli bir yer veren en yaygın tarikat Mevlevîliktir. D

III III. SELİM: Romantik Padişah III. Selim, döneminde Türk kültür ve müzik tarihine âdeta bir dönüm noktası yaşatmış olan önemli bir müzik adamıdır. Tânburî, hânende ve neyzenliğinin ya

ŞAİR III ŞAİR III. SELİM:  İLHÂMÎ Bilindiği gibi divân şiiri geleneğinde, şairler, “mahlâs” denilen takma / ikinci bir ad kullanmışlar; çoğu kez şairin asıl adı unutulmuş, hatta mahlâsın anl

DEDE EFENDİ: DEDE EFENDİ: Saray Sermüezzini, Hanende ve Neyzen İsmi, âdeta Türk mûsıkîsinin simgesi hâline gelmiş olan Dede Efendi, kudretli ve tanınmış bir bestekârdır. Onun bu en belir

DEDE EFENDİ: DEDE EFENDİ: HAYATI Müzik literatüründe kısaca Dede Efendi adıyla yer alacak olan İsmail, Şehzadebaşı’na yakın bir evde (Hicrî 10 Zilhicce 1191) 9 Ocak 1778 tarihinde ve Kurban

<< 1 >> 
© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler