Ziya Gökalp

Yayın tarihi: 18.07.2006
Mehmet Emin Yurdakul

Ziya Gökalp

 

 23 Mart 1876 Diyarbakır - 25 Ekim 1924 İstanbul Mülkiye

İdadisinde ve Baytar Mektebinde okudu. İstibdada karşı

eylemleri nedeniyle hapis yattı. İttihat ve Terakki'nin

Diyarbakır şubesini kurdu. Diyarbakır milletvekili oldu.

Türkçülük akımının önde gelen isimlerindendir. Yeni

Mecmua, Küçük Mecmua gibi dergiler çıkardı. İstanbul

Darülfünunu'nda sosyoloji dersleri verdi. Türkçülüğün

Esasları gibi incelemeleri yanı sıra didaktik şiir, manzum

destan ve masal türünde eserler verdi.

 

ŞİİR KİTAPLARI

Kızıl Elma (1915), Yeni Hayat (1918), Altın Işık (1923),

Şiirler ve Halk Masalları (Toplu şiirleri, ölümünden sonra

Türk Tarih Kurumunca yayımlandı, 1952)

 

 

 

RÜZGÂR'Â

 

Rüzgâr, rüzgâr nereye

Görünmez kanadını

Açmışsın gidiyorsun?

 

İnerken bu dereye

Gönlümün feryâdını

Elbet işitiyorsun!

 

Uğrarsa eğer yolun

İçine İstanbul'un,

Ferah saç diyârıma!

 

Git, evime selâm ver,

Götür benden öpüşler,

Sevgili kızlarıma!

    (Şiirler ve Halk Masalları)

 

BULUT'A

 

Bulut, bulut karadan,

Denizden geliyorsun,

Pembe kanadların var..

 

Çıkarak Marmara'dan

Gökte yükseliyorsun,

Yer senden çiçek umar..

 

Yurdun çam civârı mı,

Dağlarda yürüyorsun,

Koklayıp kana-kana?

 

Evimi, kızlarımı

Geçerken görüyorsun,

Bir haber yok mu bana?

(Şiirler ve Halk Masalları)

 

Lİsan

 

Güzel dil Türkçe bize,

Başka dil gece bize.

İstanbul konuşması

En sâf, en ince bize.

 

Lisanda sayılır öz

Herkesin bildiği söz;

Ma'nâsı anlaşılan

Lûgate atmadan göz.

 

Uydurma söz yapmayız,

Yapma yola sapmayız,

Türkçeleşmiş, Türkçedir;

Eski köke tapmayız.

 

Açık sözle kalmalı,

Fikre ışık salmalı;

Müterâdif sözlerden

Türkçesini almalı.

 

Yeni sözler gerekse,

Bunda da uy herkese,

Halkın söz yaratmada

Yollarını benimse.

 

Yap yaşayan Türkçeden,

Kimseyi incitmeden.

İstanbul'un türkçesi

Zevkini olsun yeden.

 

Arapçaya meyletme,

İran'a da hiç gitme;

Tecvîdi halktan öğren,

Fasîhlerden işitme.

 

Gaynlı sözler emmeyiz,

Çocuk değil, memeyiz!

Birkaç dil yok Tûrân'da,

Tek dilli bir kümeyiz.

 

Tûrân'ın bir ili var

Ve yalnız bir dili var.

Başka dil var diyenin,

Başka bir emeli var.

 

Türklüğün vicdânı bir,

Dîni bir, vatanı bir;

Fakat hepsi ayrılır

Olmazsa lisânı bir.

                   (Yeni Hayat)

 

 

Türk Şiir Antolojisi Şairler indeks Z » Konu Başlıkları

© 2019 Tüm hakları saklıdır.
Matbaacılar Sitesi No:115 Bağcılar, İstanbul
iletişim
Boyut Pedia Kategoriler